Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

W celu właściwego określenia chłonności gruntu w miejscu posadownienia oczyszczalni ścieków zalecamy wykonanie przez uprawnionego geologa sprawozdania z badania warunków gruntowo-wodnych .

Projektant oraz Inwestor - przyszły użytkownik Przydomowej Oczyszczalni Ścieków  na podstawie badania geologicznego może podjąć decyzję o budowie bądź zaniechaniu jej budowy.

Wspólpracujemy z  geologami - pomożemy ci w wykonaniu badania gruntu twojej działki!

Close Menu