Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Jak obsługiwać oczyszczalnię?

Projekt oczyszczalni, tak jak i jej wykonanie zakłada, że jej eksploatacja nie będzie uciążliwa dla użytkownika.

Czynnością podstawową w eksploatacji jest okresowa kontrola stężenia czynnego osadu w komorze napowietrzania reaktora biologicznego w taki sposób, jaki podany został w instrukcji montażu i eksploatacji. Likwidacja nadmiaru osadu odbywa się za pomocą wozu asenizacyjnego (popularnej szambiarki) bądź przy dodatkowym wyposażeniu za pomocą pompy zasysającej. Prawidłowe funkcjonowanie pracy oczyszczalni ścieków trzeba sprawdzać systematycznie zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji dostarczoną przez firmę Megakan-bud.

Okresowa obsługa oczyszczalni sprowadza się do przeprowadzania przeglądu komory napowietrzania, sprawdzania czy ścieki mają odpowiedni kolor zgodny ze wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu i eksploatacji, a także upewnienia się, czy kompresor działa bez zastrzeżeń.

Urządzenie nie jest zbudowane z żadnych ruchomych elementów lub części elektrycznych wewnątrz zbiornika, co znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia awarii.

Osad z osadnika wstępnego powinien być wywożony około 1, 2 razy w ciągu roku. Ocenę, czy osad należy wybrać czy nie, można przeprowadzić na dwa sposoby:
1. Poddźwignąć klapę oczyszczalni, poświecić latarką na rynnę zbierającą oczyszczoną wodę, która znajduje się na brzegu korpusu oczyszczalni (za grzebieniem pilastym). Jeżeli woda zawiera osad przypominający muł, należy wybrać jego nadmierną ilość.

Rys. Nadmierna ilość osadu za grzebieniem

osad2m

2. Wykonać pętlę ze sznurka na słoiku o pojemności około 0,5-1.0 litra, zaczerpnąć zawartość zanurzając głeboko słoik w wewnętrznym reaktorze oczyszczalni, następnie odstawić pełny słoik ze ściekiem na 15 minut. Jeżeli po tym czasie zawiesina wypełnia więcej niż 60% naczynia, należy wybrać nadmierną ilość osadu.

Rys. Test na nadmierną ilość osadu.

osadm

Jeżeli istnieje potrzeba wybrania osadu należy:

  • odkręcić lancę napowietrzającą z dyfuzorem (mocowanie lancy znajduje się centralnie pod pokrywą, obok rury wprowadzającej ścieki)
  • wyjąć lancę, a na jej miejsce wprowadzić rurę ssącą pojazdu asenizacyjnego do dna oczyszczalni (otwór ma średnicę 200 mm, jest dostosowany do rury ssącej),
  • wybrać osad aż do odsłonięcia zanurzonego złoża (czarnych lub szarych perforowanych rurek),
  • wyjąć rurę pojazdu asenizacyjnego oraz zamontować ponownie lancę napowietrzającą,
  • eksploatować oczyszczalnię w normalnym trybie, uzupełnić wodą, aż do poziomu zalania czarnej rury, znajdującej się w centrum komory napowietrzania.
Close Menu