Jak zadbać o przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jednym z argumentów za wyborem przydomowej oczyszczalni ścieków jest jej prosta eksploatacja. Nie oznacza to jednak, że tego typu instalacje są całkowicie bezobsługowe. Jak prawidłowo o nie zadbać?

Około 7 milionów Polaków nadal korzysta z szamba. Zbiorniki bezodpływowe są jednak stopniowo wypierane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków. W porównaniu do tego przestarzałego rozwiązania, mają one szereg zalet. Są znacznie tańsze w użytkowaniu, nie generują przykrego zapachu oraz cechują się dużo mniej skomplikowaną eksploatacją.

Jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, wszystko sprowadza się do zaledwie kilku kroków. Nawet mimo tego, że użytkowanie przydomowej oczyszczalni wiąże się z mniejszymi trudnościami, zaniedbania mogą poważnie obniżyć sprawność całej instalacji, a nawet doprowadzić do jej uszkodzenia. By nie do tego nie dopuścić, już na etapie planowania inwestycji warto poznać najważniejsze zasady eksploatacji oraz dowiedzieć się, które czynniki są dla oczyszczalni największym zagrożeniem.

Poprawna eksploatacja oczyszczalni ścieków – najważniejsze zasady

Wydajność i bezproblemowe działanie przydomowej oczyszczalni ścieków w dużej mierze zależy od naszych nawyków w codziennym życiu. Dlatego warto stosować się do kilku najważniejszych zasad:

 • odpowiednie zużycie ścieków: by uniknąć problemów, przydomowa oczyszczalnia powinna cały czas pracować. Szacuje się, że optymalne zużycie ścieków na jedną osobę powinno wynosić około 60 litrów dziennie;
 • wybór właściwej chemii gospodarczej: wiele substancji zawartych w składzie środków czystości i kosmetyków stanowi duże zagrożenie dla bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie ścieków. W trosce o te drobnoustroje warto więc przejść na ich przyjazne dla środowiska – i zarazem naszego zdrowia – alternatywy;
 • stosowanie neutralizatorów do kondensatów: w przypadku stosowania pieców kondensacyjnych, kondensat, zanim trafi do rury kanalizacyjnej, powinien być zneutralizowany specjalistycznymi środkami;
 • ograniczenie prania: jedno pranie dziennie to maksymalna liczba, jeśli chcemy, by fosforany zawarte w środkach piorących rozłożyły się, nie zagrażając drobnoustrojom;
 • ochrona przed antybiotykami: kiedy choć jeden z domowników przechodzi terapię antybiotykami, do toalety należy wprowadzić dedykowany preparat, dzięki któremu zostanie zachowana równowaga biologiczna w zbiorniku;
 • Dobrze przepuszczalny grunt: ścieki oczyszczone trafiają bezpośrednio do gruntu, tym samym zastosowanie drenażu rozsączającego, czu poletka jest możliwe tylko w terenie piaszczystym lub żwirowym.

Długa żywotność oczyszczalni. Jakich błędów powinniśmy unikać?

Kolejna ważna kwestia to unikanie czynników stwarzających zagrożenie dla flory bakteryjnej oczyszczalni. Mowa tu zwłaszcza o:

 • produktach ropochodnych;
 • rozpuszczalnikach;
 • smarach i olejach;
 • resztkach posiłków, obierkach itp.;
 • środkach do udrażniania rur na bazie sody kaustycznej;
 • środkach czystości o agresywnym działaniu;
 • artykułach higienicznych takich jak chusteczki nawilżane, pieluchy, podpaski i tampony.

Żadne z nich nie powinny być spłukiwane w toaletach lub wprowadzane do zlewów. Mogą one oddziaływać toksycznie na drobnoustroje lub – tak jak w przypadku tłuszczów, resztek żywności czy chusteczek, blokować dostęp powietrza.

Biopura

Jak dbać o przydomową oczyszczalnię ścieków? Regularne przeglądy

Duże znaczenie mają ponadto regularne przeglądy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz kilka nieskomplikowanych procedur gwarantujących długą żywotność całej instalacji. Najlepiej będzie, jeśli częstotliwość przeprowadzania przeglądów wyniesie 12 miesięcy. Podczas nich należy uzupełnić poziom bakterii odpowiednim biopreparatem oraz sprawdzić:

 • poziom natlenienia;
 • sprawność pompy i dmuchawy;
 • drożność odpływu;
 • obecność ewentualnych rozszczelnień.

Poza tym dla sprawności oczyszczalni ważne jest:

 • wymiana membran dmuchawy napowietrzającej: najlepiej przeprowadzać ją co 2 lata. Przy tej czynności warto też sprawdzić, czy nie są na tyle zużyte, że konieczna będzie wymiana;
 • czyszczenie osadnika: tu zalecana jest częstotliwość podobna co w poprzednim przypadku, chociaż jeśli z oczyszczalni wydobywa się przykry zapach, powinniśmy zrobić to wcześniej. Na osadniku zbierają się zanieczyszczenia niepodlegające biologicznej neutralizacji, które należy usunąć mechanicznie.

W porównaniu do tego, ile wysiłku i uwagi pochłania utrzymanie szamba, eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest, jak widać, zbyt skomplikowana. Tym bardziej warto zastosować się do opisanych zasad i zapewnić sobie jej bezproblemowe działanie.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !