BIODISC
Biologiczna Oczyszczalnia Przydomowa od 2 do 20 osób

BioDisc Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków dla obiektów mieszkalnych

Oczyszczalnie BioDisc firmy Kingspan to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.

W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie przydomowe Biodisc uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia BioDisc spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictem jednostek samorządu terytorialnego.

W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:

 • oczyszczalnie przydomowe BioDisc marki Klargester pracują, nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
 • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych,
 • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych,
 • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych – długa żywotność,
 • mają niskie zużycie energii – na poziomie 1,3kW /dzień,
 • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania.

Korzyści z wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków Biodisc

Cena utrzymania oczyszczalni to około 450 zł rocznie.

Niesłyszalna praca urządzenia.

Jedyna bezzapachowa oczyszczalnia na rynku.

Solidna konstrukcja, oczyszczalnia wykonany z włókna szklanego

Niskie zużycie prądu, 1,3kW na dzień

Wywóz osadu raz w roku.

Panel kontrolny sprawdzający pracę oczyszczalni.

Brak przymusu podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Certyfikat PN-EN:12566-3+A2:2013

Pomoc z dokumentami oraz zgłoszeniem oczyszczalni!

Zasada działania oczyszczalni Biodisc

Dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cięższe cząstki opadają na dno tworząc osad, zaś cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię. Biologicznie nieoczyszczony, pozbawionych frakcji stałych ścieki wpływa do pierwszej strefy biologicznej.

Dzięki silnikowi o mocy 50W tarcze wykonują dwa obroty w ciągu minuty. Narasta na nich biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach.

Poprzez kubeczki ścieki są dawkowane do drugiej komory biologicznej, gdzie następuje jej doczyszczenie. Dzięki temu stworzone zostały stabilne warunki do rozwoju zdrowej i efektywnej błony biologicznej.

Obumierająca błona biologiczna, wraz z zawiesiną opada z tarcz do osadnika wtórnego. Końcowym produktem jest drugiej klasy czystości woda, która poprzez odpływ może być skierowana do gruntu, rowu melioracyjnego, bądź innego cieku wodnego.

…a to wszystko w jednym urządzeniu!

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.

W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie przydomowe Biodisc uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia BioDisc spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictem jednostek samorządu terytorialnego.

W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:

 • oczyszczalnie przydomowe BioDisc marki Klargester pracują, nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
 • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych,
 • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych,
 • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych – długa żywotność,
 • mają niskie zużycie energii – na poziomie 1,3kW /dzień,
 • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania.

Obejrzyj nasze filmy na YouTube:

Oczyszczalnia BIODISC dla rodziny 5-cio osobowej zwraca się już po 5 latach. Przykład dla gruntu piaszczystego poniżej:

Szambo z montażemOczyszczalnia BIODISC z montażem
Koszt z montażem dla 6 osóbŚrednio 10 000,00 zł bruttoŚrednio 31 000,00 zł brutto
1 rok użytkowania4200,00 za 14 wywozów ścieków700,00 zł za prąd i 1 wywóz osadów
5 lat użytkowania21 000,00 zł za 70 wywozów ścieków3500,00 zł za prąd i 5 wywozów osadów
10 lat użytkowania42 000,00 zł za 140 wywozów7000,00 zł za prąd i 10 wywozów
Całkowity koszt urządzenia z montażem po 6 latach35 200,00 zł za zakup i eksploatację35 200,00 zł za zakup i eksploatację

Chcesz otrzymać wycenę? Napisz do nas i umówimy spotkanie na Twojej działce!