NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Aby dowiedzieć się ile będzie kosztować przydomowa oczyszczalnia ścieków, należy:

- wykonać badanie gruntu, dzięki któremu dowiemy się jaka jest przepuszczalność ziemi oraz poznamy głębokość lustra wody gruntowej. Opinia geotechniczna pozwoli określić rodzaj rozsączania oraz potrzebną powierzchnię;

-wizja lokalna, etap niezbędny do określenia zakresu prac, określenia lokalizacji urządzeń oraz konkretnej wyceny.

- Projekt budowlany - to jest najlepszy moment na kontakt z nami. Będąc w fazie projektu razem określimy miejsce oraz głębokość wyprowadzenia rur kanalizacyjnych, lokalizacji oczyszczalni oraz rozsączania.

- Dom w trakcie budowy - w tym przypadku uzgodnimy lokalizację instalacji pod względem istniejącego wyjścia i głębokości kanalizacji wychodzącej z domu, planowanych lub/i istniejących przyłączy wody, gazu oraz prądu, a także indywidualnych planów zagospodarowania działki.

- Dom zamieszkały - na tym etapie dostosujemy lokalizację oczyszczalni i rozsączania do aktualnego zagospodarowania terenu (np. rośliny), czy miejsca szamba

Jeśli jesteś na etapie budowy, to najlepszy będzie stan surowy zamknięty! Instalacja podziemna nie będzie narażona na uszkodzenie przez ciężki sprzęt, np. HDS z rozładunkiem dachówek.

W przypadku domu zamieszkałego jest to możliwe w każdym momencie.

Ważna informacja! Instalację oczyszczalni można wykonać dopiero po pozytywnym załatwieniu formalności zgłoszeniowych w wydziale budownictwa.

Każda oczyszczalnia, czy nawet szambo powinny mieć odpowietrzenie kanalizacji. Na etapie budowy należy pamiętać o wykonaniu odpowietrzenia rurą fi110 ponad dach, z dala od okien i czerpni powietrza. Brak odpowietrzenia, lub mniejsza średnica rury spowodują, że z oczyszczalni będzie śmierdzieć.

Rurę kanalizacyjną fi160, lub 110 dobrze jest wyprowadzić płytko, tj. nawet do 0,6m p.p.t. Większa głębokość wymusi zastosowanie specjalnego zabezpieczenia, zamontowania płatnych nadstawek, a w utrudnionych warunkach gruntowych kosztownej przepompowni ścieków!

- Zaświadczenie o braku technicznej możliwości wpięcia do kanalizacji sanitarnej – zaświadczenie wydaje zarządca wodociągów i kanalizacji w Twoim mieście;

- Informacja, czy działka znajduje się w obszarze aglomeracji miejskiej – informację tą wydaje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta;

- Plan zagospodarowania terenu (dla domów w budowie), lub mapa zasadnicza (dla domów zamieszkałych) wraz z szkicem lokalizacji oczyszczalni oraz miejsca rozsączania;

- Badanie gruntu;

- Wniosek zgłoszenia robót budowlanych oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Aktualne wnioski znajdują się na stronie Twojego Urzędu.

Odległość oczyszczalni od:

- 2m od granicy działki;

- 5m od ściany z oknem. Minimalna odległość nie obowiązuje w przypadku budynku posiadającego odpowietrzenie kanalizacji rurą fi110;

- 15m od studni wody pitnej do oczyszczalni przydomowej;

- 30m od studni wody pitnej do miejsca rozsączania.

- Skropliny z pieca kondensacyjnego należy przeprowadzić przez dodatkowo zainstalowany neutralizator kondensatu. Wymiana granulatu będzie niezbędna co ok. 12 miesięcy;

- Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody nie powinny trafiać do żadnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Popłuczyny można odprowadzić do osobnego zbiornika na wodę w celu sporadycznego odpompowania;

- Młynek w zlewozmywaku nie będzie dobrym pomysłem, ponieważ nadmierna ilość odpadów biologicznych zaburzy prace urządzenia;

- Oleje, smary, ścieki przemysłowe;

- Rzeczy typu: waciki higieniczne, patyczki do uszu, ręcznik papierowy;

- Soda kaustyczna, nadmierna ilość fosfonianów, które znajdują się w środkach chemii gospodarczej. Zaleca się rozłożyć pranie w ciągu tygodnia.

- Chemia gospodarcza,  np. Domestos, Cif, itp.;

- Mniejsze ilości środków do prania, płukania, czy tabelki do zmywarki;

- Papier toaletowy;

- Ścieki bytowe.

 

Więcej informacji znajdziesz w artykule: oczyszczalnia przydomowa, a chemia gospodarcza

Każda oczyszczalnia dopuszczona do użytkowania na terenie Polski powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1311), które będą potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych zgodneych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, lub 2016.

Certyfikat z roku 2016 posiada oczyszczalnia Bioficient firmy Kingspan.

W terenie aglomeracji miejskiej oczyszczalnia powinna dodatkowo doczyszczać Azot i Fosfor – takim urządzeniem jest oczyszczalnia EKOBIO

Ścieki oczyszczone możemy odprowadzić do rowu, wcześniej jednak należy wnioskować o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego. W celu uzyskania pozwolenia, które wydają Wody Polskie, należy otrzymać, m.in. zgodę zarządcy cieku wodnego, rowu, lub rzeki.

Pamiętaj, że odprowadzenie ścieków do do cieku wodnego wymusza wykonanie od 2 do 4 próbek ścieków w ciągu roku!

Jeśli ma to być oczyszczalnia dla Hotelu, Restauracji, oczyszczalnia dla osiedla mieszkalnego, czy nawet Wsi jest to bardzo opłacalne, ponieważ próbka kosztuje zaledwie 200-300 zł, a odprowadzenie ścieków oczyszczonych będzie działało niezależnie od warunków gruntowych.

Oczyszczalnia przydomowa ma wymiary 1,5m szerokości x 2,5m długości.

Powierzchnia rozsączania jest uzależniona od warunków gruntowo-wodnych, tak więc może wynieść:

- 9m2 w przypadku studni chłonnej (wykop o bokach po 3m)

- 18m2 dla poletka rozsączającego (wymiar 3m szerokości x 6m długości)

- 45m2 dla drenażu rozsączającego (3 dreny po 10 metrów oddalone od siebie o 1,5m)

Pamiętaj, że rodzaj oraz wielkość rozsączania dobiera się indywidualnie do warunków panujących na działce!

O dofinansowanie na oczyszczalnie zapytaj w swoim Urzędzie Gminy. Większość miejsc, takich jak Suszec, Wieprz, Czerwionka-Leszczyny, czy nawet Rybnik posiadają środki, dzięki którym możesz zmniejszyć koszt budowy oczyszczalni.

Pamiętaj, aby starać się o dofinansowanie jeszcze przed wybudowaniem oczyszczalni!

Podane Gminy posiadały środki na rok 2021.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !