NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Aby dowiedzieć się ile będzie kosztować przydomowa oczyszczalnia ścieków, należy:

- wykonać badanie gruntu, dzięki któremu dowiemy się jaka jest przepuszczalność ziemi oraz poznamy głębokość lustra wody gruntowej. Opinia geotechniczna pozwoli określić rodzaj rozsączania oraz potrzebną powierzchnię;

-wizja lokalna, etap niezbędny do określenia zakresu prac, określenia lokalizacji urządzeń oraz konkretnej wyceny.

- Projekt budowlany - to jest najlepszy moment na kontakt z nami. Będąc w fazie projektu razem określimy miejsce oraz głębokość wyprowadzenia rur kanalizacyjnych, lokalizacji oczyszczalni oraz rozsączania.

- Dom w trakcie budowy - w tym przypadku uzgodnimy lokalizację instalacji pod względem istniejącego wyjścia i głębokości kanalizacji wychodzącej z domu, planowanych lub/i istniejących przyłączy wody, gazu oraz prądu, a także indywidualnych planów zagospodarowania działki.

- Dom zamieszkały - na tym etapie dostosujemy lokalizację oczyszczalni i rozsączania do aktualnego zagospodarowania terenu (np. rośliny), czy miejsca szamba

Jeśli jesteś na etapie budowy, to najlepszy będzie stan surowy zamknięty! Instalacja podziemna nie będzie narażona na uszkodzenie przez ciężki sprzęt, np. HDS z rozładunkiem dachówek.

W przypadku domu zamieszkałego jest to możliwe w każdym momencie.

Ważna informacja! Instalację oczyszczalni można wykonać dopiero po pozytywnym załatwieniu formalności zgłoszeniowych w wydziale budownictwa.

Każda oczyszczalnia, czy nawet szambo powinny mieć odpowietrzenie kanalizacji. Na etapie budowy należy pamiętać o wykonaniu odpowietrzenia rurą fi110 ponad dach, z dala od okien i czerpni powietrza. Brak odpowietrzenia, lub mniejsza średnica rury spowodują, że z oczyszczalni będzie śmierdzieć.

Rurę kanalizacyjną fi160, lub 110 dobrze jest wyprowadzić płytko, tj. nawet do 0,6m p.p.t. Większa głębokość wymusi zastosowanie specjalnego zabezpieczenia, zamontowania płatnych nadstawek, a w utrudnionych warunkach gruntowych kosztownej przepompowni ścieków!

- Zaświadczenie o braku technicznej możliwości wpięcia do kanalizacji sanitarnej – zaświadczenie wydaje zarządca wodociągów i kanalizacji w Twoim mieście;

- Informacja, czy działka znajduje się w obszarze aglomeracji miejskiej – informację tą wydaje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta;

- Plan zagospodarowania terenu (dla domów w budowie), lub mapa zasadnicza (dla domów zamieszkałych) wraz z szkicem lokalizacji oczyszczalni oraz miejsca rozsączania;

- Badanie gruntu;

- Wniosek zgłoszenia robót budowlanych oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Aktualne wnioski znajdują się na stronie Twojego Urzędu.

Odległość oczyszczalni od:

- 2m od granicy działki;

- 5m od ściany z oknem. Minimalna odległość nie obowiązuje w przypadku budynku posiadającego odpowietrzenie kanalizacji rurą fi110;

- 15m od studni wody pitnej do oczyszczalni przydomowej;

- 30m od studni wody pitnej do miejsca rozsączania.

- Skropliny z pieca kondensacyjnego należy przeprowadzić przez dodatkowo zainstalowany neutralizator kondensatu. Wymiana granulatu będzie niezbędna co ok. 12 miesięcy;

- Popłuczyny ze stacji uzdatniania wody nie powinny trafiać do żadnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Popłuczyny można odprowadzić do osobnego zbiornika na wodę w celu sporadycznego odpompowania;

- Młynek w zlewozmywaku nie będzie dobrym pomysłem, ponieważ nadmierna ilość odpadów biologicznych zaburzy prace urządzenia;

- Oleje, smary, ścieki przemysłowe;

- Rzeczy typu: waciki higieniczne, patyczki do uszu, ręcznik papierowy;

- Soda kaustyczna, nadmierna ilość fosfonianów, które znajdują się w środkach chemii gospodarczej. Zaleca się rozłożyć pranie w ciągu tygodnia. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym filmie! https://youtu.be/02U--mQMM-I

 

 

- Chemia gospodarcza,  np. Domestos, Cif, itp.;

- Mniejsze ilości środków do prania, płukania, czy tabelki do zmywarki;

- Papier toaletowy;

- Ścieki bytowe.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: oczyszczalnia przydomowa, a chemia gospodarcza

lub z filmu "Jak używać przydomową oczyszczalnię ścieków?"

Każda oczyszczalnia dopuszczona do użytkowania na terenie Polski powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1311), które będą potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych zgodneych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, lub 2016.

Certyfikat z roku 2016 posiada oczyszczalnia Bioficient firmy Kingspan.

W terenie aglomeracji miejskiej oczyszczalnia powinna dodatkowo doczyszczać Azot i Fosfor – takim urządzeniem jest oczyszczalnia EKOBIO

Ścieki oczyszczone możemy odprowadzić do rowu, wcześniej jednak należy wnioskować o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego. W celu uzyskania pozwolenia, które wydają Wody Polskie, należy otrzymać, m.in. zgodę zarządcy cieku wodnego, rowu, lub rzeki.

Pamiętaj, że odprowadzenie ścieków do do cieku wodnego wymusza wykonanie od 2 do 4 próbek ścieków w ciągu roku!

Jeśli ma to być oczyszczalnia dla Hotelu, Restauracji, oczyszczalnia dla osiedla mieszkalnego, czy nawet Wsi jest to bardzo opłacalne, ponieważ próbka kosztuje zaledwie 200-300 zł, a odprowadzenie ścieków oczyszczonych będzie działało niezależnie od warunków gruntowych.

Oczyszczalnia przydomowa ma wymiary 1,5m szerokości x 2,5m długości.

Powierzchnia rozsączania jest uzależniona od warunków gruntowo-wodnych, tak więc może wynieść:

- 9m2 w przypadku studni chłonnej (wykop o bokach po 3m)

- 18m2 dla poletka rozsączającego (wymiar 3m szerokości x 6m długości)

- 45m2 dla drenażu rozsączającego (3 dreny po 10 metrów oddalone od siebie o 1,5m)

Pamiętaj, że rodzaj oraz wielkość rozsączania dobiera się indywidualnie do warunków panujących na działce!

O dofinansowanie na oczyszczalnie zapytaj w swoim Urzędzie Gminy. Większość miejsc, takich jak Suszec, Wieprz, Czerwionka-Leszczyny, czy nawet Rybnik posiadają środki, dzięki którym możesz zmniejszyć koszt budowy oczyszczalni.

Pamiętaj, aby starać się o dofinansowanie jeszcze przed wybudowaniem oczyszczalni!

Podane Gminy posiadały środki na rok 2021.

Montaż oczyszczalni BioDisc z uwagi na gabaryty zbiornika może trwać do dwóch do 5 dni roboczych. Czas realizacji jest związany z warunkami gruntowo-wodnymi, zakresem pracy (czy robimy rozsączanie, wpinamy się do rowu, wykonujemy przepompownię itp), a także warunkami pogodowymi (w okresie zimowych przymrozków, lub deszczowych dni praca może trwać dłużej)

Oczyszczalnie przelewowe (EKOBIO i Kingspan) są zazwyczaj montowane dla domów jednorodzinnych, tym samym realizacja może trwać zaledwie 1-2 dni robocze.

Sprzęt budowlany typu koparka, bądź koparkoładowarka, przy przejściu przez tereny utwardzone ubijarka, podstawowe materiały wod-kan (rury, kształtki), elektronarzędzia oraz wykwalifikowani Pracownicy.

Dla bezpiecznego osadzenie oczyszczalni Biodisc niezbędna jest podstawa betonowa (zbrojona wylewka 15cm) oraz obsypka piaskowo cementowa, lub zamiennie z półsuchego betonu. Tego rodzaju zasypka gwarantuje zabezpieczenie przed wyporem urządzenia przez wodę gruntową.

Do zasypki wszelkiego rodzaju rur oraz przewodów elektrycznych należy zastosować piasek zasypowy.

Ilość potrzebnego kruszywa (żwiru płukanego o granulacji 16/32) jest zależna od warunków gruntowo-wodnych, przerobu dobowego urządzenia oraz powierzchni działki. Dla oczyszczalni dostosowanej do 25RLM o przerobie dobowym 5m3, w gruncie piasku średniego należy wykonać ok. 200mb drenażu. Zgodnie ze sztuką budowlaną jedna nitka drenarska powinna mieć długość maks. 30mb można wykonać 8 nitek po 28mb. Przy wykopie o wymiarach 40cm szer x 40cm wys x 200m długości wychodzi nam 32m3 żwiru. Jeden m3 żwiru waży 1,4-1,7t. Tak więc potrzebne będzie ok. 45-55 ton żwiru.

Nie ma przeciwskazać prawnych do montażu oczyszczalni, jako urządzenia w warunkach gliniastych, lub w terenie podmokłym. Należy jednak zastanowić się nad odpowiednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych. W terenie gliniastym, pylastym oraz w piasku drobnoziarnistym najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego, lub wód płynących (rzeka, potok, strumyk)

Zgodnie z normą wypisaną poniżej min. odległość dna urządzenia rozsączającego powinna wynosić 1,5m od poziomu wodonośnego. W warunkach podmokłych zaleca się wyprowadzenie ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego itp.

Naszym zdaniem nie warto podejmować się jakiegokolwiek rozsączania, jeżeli istnieje ryzyko pojawienia się wody gruntowej. Najrozsądniej jest wyprowadzić ścieki pełną rurą do istniejącego rowu.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1) z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Dz.U. 2019, poz. 1311

art. 11, pkt. 4, pkt. 3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Dla oczyszczalni Kingspan zaleca się montaż w terenie zielonym.

Rodzaj obiektu ma znaczenie, np. dla domu mieszkalnego wystarczy nam zaledwie ilość osób mieszkających i przebywających na stałe w ciągu dnia.

Dla obiektów typu hotel, restauracja znaczenie ma ilość pracowników, ilość gości hotelowych mogących przebywać w tym samym czasie, ilość miejsc w restauracja dla gości. Jeżeli istnieje sala bankietowa, to ważne jest podanie ilości maksymalnej osób mogących przebywać w jednym czasie oraz częstotliwość przyjęć.

Dla zakładu pracy ilość osób pracujących wg. zmian, to czy są natryski/prysznice, czy jest stołówka, czy catering.

Należy wykonać badania hydrogeologiczne do głębokości 4-5m w miejscach, gdzie przewiduje się wykonanie rozsączania. Stan gruntu pozwoli dobrać odpowiedni system rozsączania.

Utrzymanie prądu w zależności od mocy urządzenia to ok. 200-1500 zł rocznego kosztu, wymiana elementów smarujących to 500-1500 zł rocznie, natomiast wywozu w zależności od wielkości urządzenia 1-4 razy w ciągu roku, czyli jakieś 200-1500 zł

Teoretycznie tak. W domach jednorodzinnych wykorzystuje się ścieki oczyszczone np. do podlewania roślin niejadalnych, czy trawy. Nie ma prawnych przeciwskazań.
Pamiętaj proszę, że ścieki oczyszczone zawierają bakterie mogące wywołać nieprzyjemnie choroby, używaj z głową!

Głębokość osadzenia oczyszczalni jest zależna od głębokości rury kanalizacyjnej wychodzącej z budynku. Jeżeli zatem rura będzie na głębokości 1 metra, konstrukcja oczyszczalni wówczas wymusza na nas zagłębienie od 120cm do 180cm od dołu rury do dna wykopu.

Oczyszczalnia Bioficient, Bioar, Biodisc i Ekobio wymagają zaledwie 2m szerokości x 2,5m długości

W przypadku największego modelu Biodisc do 300 osób będzie to 13m długości x2,5m szerokości

 Cena zakupienia przydomowej oczyszczalni dla rodziny 4 osób to od 9700 do nawet 26 000 zł, do tego pozostaje robocizna. Więcej o cenach dowiesz się z naszego filmu na YouTube: Jak cena oczyszczalni na rok 2023?

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !