SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH FIRMY KINGSPAN

Separatory substancji ropopochodnych

Są instalowane w systemach kanalizacji deszczowej, w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi. Dotyczy to głównie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z obszarów o podwyższonym ryzyku skażenia substancjami ropopochodnymi, spowodowanym np. wyciekami z pojazdów samochodowych lub przypadkowym rozlaniem. Separatory są zgodne z normą PN-EN: 858 oraz jako jedne z nielicznych na rynku posiadają znak CE – gwarant wysokiej skuteczności, sztywności oraz szczelności.

Normy i typy separatorów

W ofercie posiadamy koalescencyjne separatory klasy I ze zintegrowanymi osadnikiami, z by-passem lub bez. Nasze urządzenia zostały poddane testom na skuteczność oczyszczania, sztywność konstrukcji, szczelność oraz wydajność (przepływ). Efektem tego jest spełnianie normy PN-EN 858-1 , PN-EN 858-2 oraz posiadanie znaku CE.

Klasy separatorów według normy

Norma wymienia dwie klasy separatorów w oparciu o wydajność w standardowych warunkach testowych.

Klasa I

Zaprojektowana dla osiągnięcia stężenia poniżej 5mg/l oleju w standardowych warunkach testowych.

Klasa II

Zaprojektowana dla osiągnięcia stężenia poniżej 100mg/l oleju w standardowych warunkach testowych.

Budowa

W ofercie posiadamy wysokiej skuteczności separatory koalescencyjne ze zintegrowanymi osadnikami o przepływach od 3l/s do 1300l/s. Niewielkie separatory o przepływie do 6l/s posiadają zbiorniki formowane rotacyjnie (PE), większe urządzenia (QN> 6l/s) wykonane są z żywic epoksydowych wzmacnianych włóknem szklanym tzw. GRP. Materiał GRP łączy w sobie zalety betonu, takie jak: sztywność, odporność na działanie sił, a jednocześnie jest lekki, łatwy w transporcie oraz instalacji (nie ma konieczności zamawiania dźwigu do rozładunku). Dodatkową zaletą jest brak łączeń – zbiorniki są monolityczne, co gwarantuje całkowitą szczelność urządzeń.

Posiadamy separatory kl. I i kl. II ze zintegrowanymi osadnikami, dodatkową komorą oleju, filtrem koalescencyjnym, zamontowanym kształtkami dopływowymi i odpływowymi. Opcjonalnie można zastosować urządzenie alarmowe.

Separatory w pełni retencyjne

Bez by-passu (obejścia hydraulicznego). Separatory w pełni retencyjne stosuje się do oczyszczania całego przepływu, który może zostać odprowadzony do systemu kanalizacji lub odbiornika (rzeka, rów, jezioro, grunt). Tego typu urządzenia stosuje się między innymi na stacjach benzynowych, myjniach, parkingach podziemnych, itp.

Separatory z obejściem (by-pass)

Separatory z obejściem (by-pass) stosuje się tam, gdzie zlewnia narażona jest na bezpośrednie działanie deszczy. W przypadku większych przepływów woda może być kierowana przez obejście burzowe (by-pass). Tego typu urządzenia stosuje się między innymi na parkingach, węzłach, drogach.

Separatory specjalne

Separatory znajdują zastosowanie nie tylko jako separatory ropopochodne, ale także jako zbiorniki przechwytujące różne zanieczyszczenia czy substancje biologiczno-chemiczne, w ofercie są dostępne np. separatory węglowodorowe, separatory oleju.

Wybór właściwego separatora

Biower dysponuje zespołem specjalistów, którzy pomogą w wyborze najlepszego pod względem technicznym separatora dla Państwa instalacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !