Zgłoszenie wodnoprawne

Oferujemy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem zgłoszeń wodnoprawnych do Wód Polskich dla przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d. Dzięki naszej pomocy Klient otrzyma wszystkie niezbędne dokumenty do wydrukowania i złożenia w odpowiednim Nadzorze Wodnym.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Przygotowanie kompletnego zestawu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia wodnoprawnego, w tym:
  • wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
  • opis technologii i zasad funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • mapę sytuacyjną z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,
  • inne dokumenty wymagane przez Wody Polskie.
 2. Konsultacje i pomoc w procesie składania dokumentów w odpowiednim Nadzorze Wodnym.
 3. Indywidualne podejście do każdego Klienta i dopasowanie oferty do jego potrzeb.

Do zgłoszenia wodnoprawnego potrzebne będą:

 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania – ze wskazaniem zastosowanego układu wysokościowego (PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) lub PL-KRON86-NH (Kronsztad 86)). Zamiast tej mapy możesz dołączyć inną mapę uwierzytelnioną przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej.
 2. Szkice lub rysunki (przedstawiające urządzenie wodne lub obiekt, którego dotyczy zgłoszenie)
 3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy – jeśli inwestycja ich wymaga.
 4. Zgoda właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego (mnożona przez liczbę zgłoszeń).
 6. Dokument pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik.
 7. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik.

Cena za nasze usługi uzależniona jest od indywidualnych wymagań Klienta oraz skomplikowania procesu składania dokumentów. Przed rozpoczęciem projektu przedstawimy Klientowi wycenę oraz szczegółowe informacje dotyczące całego procesu.
Zapewniamy kompleksową i fachową obsługę w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Działamy szybko i sprawnie, aby nasze usługi spełniły oczekiwania każdego Klienta. Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Po stronie Zamawiającego:

- Dostarczenie mapy zasadnicza w wersji elektronicznej, skanem, bądź papierowo
- Wykupienie wypisu i wyrysu z MPZP
- Opłata skarbowa +/- 101 zł
- Pismo o braku dostępu do kanalizacji oraz położeni działki w/poza aglomeracją miejską

Po stronie Wykonawcy

- Przygotowanie dokumentów zgodnie z aktualnymi prepisami i wymaganiami
- Dostarczenie dokumentów w wersji online do Zamawiającego
- Opieka nad projektem do czasu przyjęcia,
- 1 poprawka, każda kolejna będzie osobno płatna

Pakiet Minimum

399zł
 • Szkic na mapie zasadniczej
 • Naniesienie współrzędnych urządzenia wodnego
 • Wypełnione zgłoszenie wodnoprawne
 • Dokumentacja opisowa (oczyszczalnia + urządzenie wodne)
 • Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia budowy oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d
 • Pomoc z uzupełnieniu braków ze strony Wykonawcy
 • Badanie gruntu / opinia geotechniczna z określeniem poziomu wody gruntowej (do 40 km od Mikołowa
 • Wizja lokalna w celu określenia możliwości wykonania zamierzonej instalacji (do 100 km od Tychów)
 • Rabat na zakupienie oczyszczalni przydomowej Kingspan, EKOBIO, Traidenis, Feliksnavis, Marseplast, Wobet-Hydret, Haba, Bioset

Pakiet Rozszerzony

1299zł
 • Szkic na mapie zasadniczej
 • Naniesienie współrzędnych urządzenia wodnego
 • Wypełnione zgłoszenie wodnoprawne
 • Dokumentacja opisowa (oczyszczalnia + urządzenie wodne)
 • Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia budowy oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d
 • Pomoc z uzupełnieniu braków ze strony Wykonawcy
 • Badanie gruntu / opinia geotechniczna z określeniem poziomu wody gruntowej (do 40 km od Mikołowa
 • Wizja lokalna w celu określenia możliwości wykonania zamierzonej instalacji (do 100 km od Tychów)
 • Rabat na zakupienie oczyszczalni przydomowej Kingspan, EKOBIO, Traidenis, Feliksnavis, Marseplast, Wobet-Hydret, Haba, Bioset
Popularny

Pakiet Premium

1799zł
 • Szkic na mapie zasadniczej
 • Naniesienie współrzędnych urządzenia wodnego
 • Wypełnione zgłoszenie wodnoprawne
 • Dokumentacja opisowa (oczyszczalnia + urządzenie wodne)
 • Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia budowy oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d
 • Pomoc z uzupełnieniu braków ze strony Wykonawcy
 • Badanie gruntu / opinia geotechniczna z określeniem poziomu wody gruntowej (do 40 km od Mikołowa
 • Wizja lokalna w celu określenia możliwości wykonania zamierzonej instalacji (do 100 km od Tychów)
 • Rabat na zakupienie oczyszczalni przydomowej Kingspan, EKOBIO, Traidenis, Feliksnavis, Marseplast, Wobet-Hydret, Haba, Bioset

Chcesz zbierać deszczówkę na swojej działce? Napisz do nas lub zadzwoń,
a wspólnie dobierzemy odpowiednie rozwiązanie!