BADANIA GEOLOGICZNE

W celu właściwego określenia chłonności gruntu w miejscu posadownienia oczyszczalni ścieków zalecamy wykonanie przez uprawnionego geologa sprawozdania z badania warunków gruntowo-wodnych .

Projektant oraz Inwestor – przyszły użytkownik Przydomowej Oczyszczalni Ścieków  na podstawie badania geologicznego może podjąć decyzję o budowie bądź zaniechaniu jej budowy.

Wspólpracujemy z  geologami – pomożemy ci w wykonaniu badania gruntu twojej działki!

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !