BADANIA GEOLOGICZNE

Po co Ci badanie gruntu?

  • Opis warunków gruntowych: Analiza rodzajów gruntów znajdujących się na terenie inwestycji, ich właściwości fizycznych i mechanicznych.
  • Warunki wodne: Informacje o poziomie wód gruntowych i wpływie na projektowaną inwestycję.
  • Zalecenia dotyczące fundamentowania: Wskazówki odnośnie wykonania przydomowej oczyszczalni czy rodzaju fundamentu domu.
  • Ocena ryzyka geotechnicznego: Możliwość przewidzenia potencjalnych problemów, takich jak osiadanie gruntu, występowanie osuwisk.
  • Badania terenowe i laboratoryjne: Wyniki przeprowadzonych badań geotechnicznych, takich jak sondowania, wiercenia, analiza próbek gruntów.
Badanie gruntu dla przydomowej oczyszczalni ścieków pozwoli określić w jaki sposób odprowadzimy ścieki oczyszczone. Najczęściej Inwestorzy chcą studnię chłonną, czyli punktowe rozsączanie. To rozwiązanie jest dobre w terenie typowo piaszczystym i bez wody gruntowej.

Odwiert wykonany do głębokości 7 metrów. Do 4 metrów pojawiła się glina i niewielkie domieszki piasku. Od głębokości 4 metrów zaczął się piasek. Ta informacja pomogła nam dobrać odpowiedni sposób na rozprowadzenie ścieków oczyszczonych poprzez głęboko wykopaną studnie chłonną z kręgów betonowych.

Inwestor zadzwonił do nas z prośbą o sprawdzenie, dlaczego nie działa mu oczyszczalnia. Po wykonanym odwiercie wyszło, że w ziemi jest zaledwie 30cm piasku, a warstwy od 1,2m to glina i glina piaszczysta. Pojawiła się też woda gruntowa, której zwierciadło jest ustabilizowane na głębokości 1,5m.

Komu przyda się badanie gruntu?

  • Budownictwo mieszkaniowe: Określenie odpowiednich typów fundamentów dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych.
  • Infrastruktura drogowa: Analiza warunków gruntowych przy budowie dróg, autostrad, mostów i tuneli.
  • Budynki użyteczności publicznej: Planowanie budynków, takich jak szkoły, szpitale czy centra handlowe, z uwzględnieniem specyficznych warunków gruntowych.
W prostych słowach – opinia geotechniczna to takie „prześwietlenie” ziemi. Wiedząc co znajduje się pod ziemią fachowcy od budowy domu, drenaży czy oczyszczalni ścieków będą w stanie dobrać rozwiązanie odpowiednie do warunków.

Na jakim etapie zlecić wykonanie opinii geotechnicznej?

Najczęściej wykonujemy opinię geotechniczną dla osób prywatnych, będących na etapie projektu budowy.
W takim przypadku Geolog wykonuje od trzech do 5 odwiertów.
Po jednym na każdym z narożników domu oraz 1 dodatkowy w miejscu planowanego rozsączania ścieków oczyszczonych.
Aktualny koszt badania gruntu na terenie województwa Śląskiego waha się od 700 do 1200 zł. 

W celu właściwego określenia chłonności gruntu w miejscu posadownienia oczyszczalni ścieków zalecamy wykonanie przez uprawnionego geologa sprawozdania z badania warunków gruntowo-wodnych .

Projektant oraz Inwestor – przyszły użytkownik Przydomowej Oczyszczalni Ścieków  na podstawie badania geologicznego może podjąć decyzję o budowie bądź zaniechaniu jej budowy.

Współpracujemy z  geologami – pomożemy Ci w wykonaniu badania gruntu twojej działki!

Umów się telefonicznie na wykonanie badania gruntu dla Twojej działki. Koszt badania gruntu to 700 zł – 1200 zł w zależności od ich ilości!

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !