EKO-BIO OCZYSZCZALNIA DLA AGLOMERACJI

EKOBIO i EKOBIOCh - oczyszczalnia stworzona z myślą o aglomeracji powyżej 100 000 tysięcy osób!

Oczyszczalnia stworzona i dostosowana by spełnić wymagania nadane aglomeracjom powyżej 100 000 osób (przepisy Ministra Środowiska Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

W jednym zbiorniku, jaki tworzy oczyszczalnia EKO-BIOCh zachodzą procesy beztlenowego (denitryfikacja), tlenowego (nitryfikacja) i chemicznego oczyszczania ścieków. Tłuszcze są separowane, a osad oddzielany.

EKO-BIOCH to najnowszy produkt firmy EKO-BIO, warto dodać, że jest to firma Polska. W konsekwencji rozporządzenia ministra środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) nasza firma – BIOWER, poszerzyła asortyment o przydomową oczyszczalnię biologiczno-chemiczną przystosowaną dla aglomeracji.

EKO-BIOCH jest rozszerzoną wersją oczyszczalni biologicznej EKO-BIO, którą wyróżnia głównie dodatek podajnika PIX 112. Efektywność tego rozwiązania według jednostki badawczej to aż 95% usuniętego fosforu (przy wartości liczbowej <0,5g P/m3). Dzięki zastosowaniu urządzenia skraplającego środek chemiczny obniżono do minimum zawartość fosforanów w ściekach oczyszczonych.

Oczyszczalnia EKO-BIOCH jest jedynym produktem, który według powyższej ustawy może być montowany w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-BIO i EKO-BIOCH wykonane są z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, co powoduje, że są to bardzo mocne i żywotne konstrukcje, głębokość maksymalnego osadzenia to około 150cm – przy takim zagłębieniu stosujemy szczelne nadstawki.

Przy używaniu oczyszczalni EKO-BIO i EKO-BIOCh musimy pamiętać o zaledwie 3 elementach.

Opróżniać oczyszczalnie z osadu raz na 9 miesięcy.

Dozować bakterię dwa razy w miesiącu – proszek, bądź tabletki.

Uzupełniać koagulant PIX-112 wg. instrukcji. (dotyczy oczyszczalni EKO-BIOCH)

A co otrzymuję Państwo w zamian?

Całkowicie POLSKI produkt.

Urządzenie bardzo proste w obsłudze.

Kompresor napowietrzający i dozownik schowane pod pokrywą!

Oszczędność – wywóz co 9 miesięcy.

Certyfikat CE EN 12566-3:2005 + A2:2013

Mocny zbiornik z GRP

Brak przymusu podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Pomoc z dokumentami oraz zgłoszeniem oczyszczalni!

Oczyszczone ścieki z przydomowej oczyszczalni EKO-BIO i EKO-BIOCH można rozsączyć do gruntu, zbiornika w celu podlewania ogródka, a także do cieku wodnego (rów mielioracyjny, staw, itp.)

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !