Separatory tłuszczu i ropopochodne

Separatory węglowodorów

Zgodnie z europejską normą PN-EN 1285 Separatory tłuszczu i skrobi przeznaczone są do oczyszczania ścieków technologicznych z dużą zawartością substancji tłustych. Odprowadzenie tego typu zanieczyszczeń utrudnia pracę oczyszczalni biologicznych jak też niekorzystnie wpływa na prawidłowe działanie systemów kanalizacyjnych. Separatory tłuszczu powinny być używane wszędzie tam, gdzie jest niezbędne oddzielenie tłuszczu oraz olejów roślinnych i zwierzęcych od ścieków, czyli w obiektach handlowych i produkcyjnych takich jak:

 • kuchnie komercyjne
 • duże przedsiębiorstwa gastronomiczne
 • restauracje
 • hotele
 • stacje obsługowe przy autostradach tzw MOP-y
 • przedsiębiorstwa produkcyjne powiązane z przemysłem spożywczym.

Ścieki zawierające znaczne ilości tłuszczu w formie nie nadającej się od oddzielania (zemulgowanej) z miejsc takich jak mleczarnie, serownie, przetwórnie ryb lub z innych miejsc wyposażonych tylko w zmywarki do naczyń lub „zagęszczarki wilgotnych odpadów” mogą być oczyszczane efektywnie w separatorach tłuszczu tylko pod określonymi warunkami. Te ścieki mogą wymagać dodatkowej obróbki. W przypadku zastosowania separatora dla ścieków zawierających części stałe łatwe do oczyszczenia (na przykład przetwórnie ryb) nie stosuje się osadnika – separator taki powinien być wyposażony w sito ustawione na wlocie w celu wyłapania większych części stałych. Przed przerwami w pracy pozostałe na sicie części stałe należy usuwać, a separator starannie przemyć czystą wodą w celu uniknięcia zagniwań.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje separacja tłuszczu i skrobi od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Ze względu na sposób działania separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia.

Separatory węglowodorów

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858, separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i po procesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi takich jak:

 • stacje benzynowe
 • myjnie i warsztaty samochodowe
 • parkingi i drogi
 • lotniska
 • złomowiska
 • sieć deszczowa zakładów przemysłowych, baz paliwowych i baz sprzętu
 • powinny stanowić niezbędny element w układach zlewni miejskich

SPOSÓB DZIAŁANIA

Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w sposób mechaniczny następuje separacja olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez instalację. Ze względu na sposób działania separatory zatrzymują również część zawiesiny łatwoopadającej, która gromadzi się w komorze osadowej w dolnej części urządzenia.

Firma nasz zajmuje się doborem, sprzedażą, montażem tego typu urządzeń.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !