Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

EnviroSafe Wysokowydajne biologiczne oczyszczalnie ścieków od 40 do 3000 osób :

 • zespołów mieszkalnych,
 • osiedli
 • przedsiębiorstw
 • pensjonatów
 • hoteli
 • ośrodków rekreacyjnych
 • szkół
 • restauracji
 • zakładów przetwórstwa rolno spożywczego
 • schronisk górskich
 • centrów narciarskich
 • stacji paliw
 • domów pomocy społecznej

Oczyszczalnie EnviroSafe to w pełni biologiczne urządzenia pracujące w technologii złóż biologicznych. Połączono tu procesy oczyszczania mechanicznego w warunkach beztlenowych (osadniki wstępne) oraz tlenowego (na złożu fluidalnym). Całość składa się z monolitycznego zbiornika o średnicy 2,8m podzielonego na pięć lub sześć niezależnych części: dwa osadniki wstępne, dwie strefy ze złożem fluidalnym, osadnik wtórny (alternatywnie w modelach HEQ dodatkowa strefa beztlenowa)

Podwyższone standardy ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie i nowe przepisy budowlane kładą, większy niż kiedykolwiek, nacisk na instalację, odpowiedniej pod względem parametrów, oczyszczalni ścieków.

Zapotrzebowanie na bardziej elastyczne urządzenie doprowadziło do stworzenia EnviroSafe - całkowicie nowego typoszeregu oczyszczalni ścieków, które charakteryzują się wysoka wydajnością.

Wykorzystując ponad 40 lat doświadczenia w technologii oczyszczania ścieków, stwożono oczyszczalnię EnviroSafe:

 • opcje wysokiej i średniej wydajności dla każdej jakości ścieków doprowadzanych i ścieków oczyszczonych,
 • możliwość dostosowania do specyficznych wymogów, włączając „zawartość azotu ogólnego”,
 • minimalna powierzchnia zabudowy,
 • monolityczny zbiornik o średnicy 2,8m wykonany z odpornego na agresywne środowisko GRP pozwalający na tanią i szybką instalację,
 • wydajność 75-400 RLM ( jeden zbiornik), możliwość łączenia w układy do 3000 RLM
 • różne głębokości dopływu, 50cm,100cm, 150cm, 200 cm
 • minimalny wizualny wpływ na otoczenie (instalacja pod ziemią),
 • niskie koszty eksploatacji,
 • możliwość instalacji w obszarach o dużym natężeniu ruchu (w zależności od obciążenia),
 • zgodna z normą PN-EN 12566-3+A1:2009,
 • nie wymaga konserwacji,
 • zabezpieczona alarmem.

Proces oczyszczania

Oczyszczalnie ścieków EnviroSafe wykorzystują połączenie procesów tlenowych w złożu fluidyzacyjnym. System ten działa jako połączenie zaawansowanego systemeu dyfuzorów powietrza i zawieszonego złoża ruchomego w celu zapewnienia optymalnego poziomu oczyszczania.

Proces ten odbywa się w 3 odrębnych etapach:

1. Osadnik wstępny
Jest to początkowy etap oczyszczania, który polega na zatrzymaniu gruboziarnistych elementów stałych (osad) obecnych w ściekach surowych do późniejszego ich stopniowego rozkładu. Oczyszczalnie EnviroSafe posiadają osadnik podzielony na dwie komory dla podwyższenia efektywności oczyszczania, w połączeniu z równomiernym przepływem ścieków przez urządzenie.

2. Oczyszczanie biologiczne
W tej strefie ma miejsce znaczna redukcja BZT, która zachodzi dzięki usuwaniu zanieczyszczeń organicznych poprzez oddziaływanie mikroorganizmów na ścieki w obecności tlenu. Doprowadzenie tlenu następuje dzięki wysokowydajnym dyfuzorom powietrza, które tłoczą tlen w kierunku złóż biologicznych i płynnych ścieków. Oczyszczalnie EnviroSafe stosowane w instalacjach o standardowej wydajności, wykorzystują dwie komory napowietrzania. W zastosowaniach, gdzie obowiązują zaostrzone normy dla oczyszczanych ścieków, wykorzystywane są modele HEQ z trzecią strefą beztlenową.

3. Osadnik wtórny 
Naturalnym produktem ubocznym biologicznego oczyszczania ścieków jest osad, który pozostaje w osadniku do dalszego oczyszczania. Oczyszczone ścieki są odprowadzane poza urządzenie przez króciec odpływowy.
Redukcję azotu ogólnego można osiągnąć w modelach HEQ (prosimy o kontakt z naszym biurem w celu uzyskania informacji dotyczącej konkretnej instalacji).

Sterowanie przepływem

Oczyszczalnie EnviroSafe posiadają system sterowania przepływem, który stabilizuje zmienne natężenie dopływających ścieków i minimalizuje jego oddziaływanie na procesy zachodzące w osadniku wtórnym. Taka kontrola zapewnia, że oczyszczone ścieki zawsze zachowują niezmiennie wysoką jakość.

Opcje:

 • możliwość skonfigurowania średniej (MEQ) i wysokiej (HEQ) jakości oczyszczonych ścieków,
 • wybór głębokości dopływu (od 0,5 do 2,0 m),
 • dmuchawy główne i rezerwowe (zgodnie z wymogami),
 • systemy alarmowe,
 • studzienki do poboru próbek,
 • pompownie,
 • przedłużenia rur wznoszących (maks. 2m do standardowej głębokości dopływu).

Panel sterowania EnviroSafe:

 • wodoodporny (poziom ochrony IP66) może być montowany na zewnątrz,
 • w pełni zaprogramowane sterowanie z alarmem / raportem usterek,
 • ponowny automatyczny rozruch po awarii zasilania,
 • zintegrowana kontrola poziomu,
 • alarm świetlny i dźwiękowy

Serwis i konserwacja

Poszczególne komory oczyszczalni EnviroSafe posiadają duże włazy, umożliwiające szybki i łatwy dostęp podczas serwisowania. Prostą obsługę zapewnia również system zarządzania przepływem, dzięki któremu nie ma potrzeby opróżniania biostref, tak jak to ma miejsce w przypadku innych oczyszczalni. Dzięki temu nie dochodzi do obniżenia wydajności oczyszczalni podczas okresowych prac konserwacyjnych. W rezultacie biostrefy, natychmiast po dokonanym przeglądzie, wznawiają działanie, gdy tylko poziom ścieków w nich zostanie przywrócony.

Wsparcie ekspertów

Odprowadzanie ścieków o wysokiej jakości oczyszczenia wymaga starannej oceny różnych parametrów wpływających na każdy proces. Stosunkowo niewielkie zmiany mogą doprowadzić do pogorszenia jednego lub kilku wymaganych parametrów ścieków.

Zespół ekpertów technicznych w zakresie produktów Klargester ocenia wymogi każdej lokalizacji i dostosowuje parametry techniczne urządzeń w celu spełnienia tych wymogów.

Dobór wielkości oczyszczalni jest dokonywany nie tylko w oparciu o obecne zapotrzebowanie. Brane są również pod uwagę potencjalne przyszłe obciążenia oczyszczalni, w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i przyszłych potrzeb właściciela urządzenia.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państawa dyspozycji 507-187-237

Montaż oczyszczalni Envirosafe dla 300 osób
Montaż oczyszczalni Envirosafe dla 300 osób
Schemat budowy oczyszczalni Envirosafe
Schemat budowy oczyszczalni Envirosafe
Dostawa oczyszczalni na plac budowy
Dostawa oczyszczalni na plac budowy
Montaż oczyszczalni Envirosafe dla 300 osób
Montaż oczyszczalni Envirosafe dla 300 osób
Montaż oczyszczalni Envirosafe dla 300 osób
Montaż oczyszczalni Envirosafe dla 300 osób
Montaż oczyszczalni Envirosafe dla 300 osób
Montaż oczyszczalni Envirosafe dla 300 osób
Close Menu