Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Aby właściwie zaprojektować optymalną oczyszczalnię dla Twojego obiektu dokonujemy rzetelnego - opartego na rzeczywistym bilansie ścieków (dla obiektów istniejących i projektowanych).

W przypadku większych obiektów - hotele, pensjonaty, restauracje, domy weselne, zakłady pracy - niezbędne okazuje się  wykonanie badań ścieku surowego celem określenia właściwego ładunku zanieczyszczeń (BZT5, ChZT, Z) oraz innych parametrów według potrzeb.

Po przeprowadzonym bilansie ścieków ( obliczenie ładunku zanieczyszczeń) dokonujemy wraz z klientem doboru właściwego do charakteru obiektu typu oczyszczalni oraz jej wielkości.

Kolejną kwestią jest dobór sposobu odprowadzenie oczyszczonych ścieków.  Z uwagi na ograniczenia terenowo-prawne najczęściej oczyszczony ściek trafia do gruntu za pomocą studni chłonnej, aw przypadku gruntów słabo przepuszczalnych (kategorii C, D) za pomocą poletka drenarskiego.

W uzasadnionych przypadkach ( grunty słabo przepuszczalne ) zalecamy odprowadzenie oczyszczonego ścieku do cieku wodnego, lub rowu melioracyjnego - wiąże się to z opracowaniem operatu wodno-prawnego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Close Menu