SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ

SYSTEMY ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ

Kompletna oferta zbiorników do zbierania, magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej

Systemy ogrodowe

Systemy ogrodowe służą do zbierania, magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej do podlewania trawnika w okresie wiosna – jesień. Dodatkowo zgromadzona woda może być wykorzystywana do innych celów, takich jak; mycie samochodu, prace porządkowe wokół domu. Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni zadaszonych, a następnie odprowadzenie jej do gruntu w obrębie posesji pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody.

Woda deszczowa spływająca systemem rynnowym z dachu, poprzez pionowy system spustowy, doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Eco I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Eco II) odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik.

System GARDEN Eco I z filtrem przepływowym- rozsączenie nadmiaru wody deszczowej w grunt

System zagospodarowania wody

1. FILTR KOSZOWY
Woda dopływająca z dachu do zbiornika niesie ze sobą zanieczyszczenia, które poprzez zainstalowany wewnątrz zbiornika filtr koszowy nie mają możliwości przedostania się do wnętrza zbiornika. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie pozostają w filtrze i muszą być z niego okresowo usuwane przez użytkownika. Czyszczenie filtra odbywa się poprzez wyjęcie stalowego pręta wraz z przymocowanym do niego koszem, usunięcie zanieczyszczeń z kosza i finalnie przemycie kosza pod bieżącą wodą.

2. PRZELEW z zasyfonowaniem i zabezpieczeniem przed gryzoniami, umożliwia bezobsługowe odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika w okresie intensywnych opadów deszczu, a także zabezpiecza przed ewentualnym wtargnięciem gryzoni do wnętrza zbiornika.

3. POMPA ZATAPIALNA
Jednostopniowa, jednofazowa, zatapialna pompa przystosowana jest do pracy w pełnym lub częściowym zanurzeniu. Charakteryzuje się idealnymi parametrami hydraulicznymi do pracy z typowymi zraszaczami ogrodowymi. Parametry pracy pompy opisane są w dalszej części materiału.

System GARDEN Complex z filtrem przepływowym- rozsączenie nadmiaru wody deszczowej w grunt

System zagospodarowania wody

1.SKRZYNKA OGRODOWA

Służy do podłączenia węża ogrodowego zakończonego zraszaczem, w celu podlewania
trawnika. Składa się z: obudowy wykonanej z
wytrzymałego na uderzenia tworzywa sztucznego, wyposażonej w zamykaną pokrywę,
podłączenia do węża ogrodowego zakończonego zaworem i szybkozłączem oraz szybkozłącza do podłączenia rury z PE doprowadzającej wodę ze zbiornika

2. POKRYWA
Zbiornik podziemny można zakopywać na różnej głębokości w gruncie, a umożliwia to nasadka teleskopowa, którą montuje się na rurze wznoszącej zbiornika. Aby zamknąć zbiornik z góry, na nasadkę teleskopową montuje się tworzywową pokrywę o wytrzymałości 1,5 tony. Opcjonalnie możliwe jest  zamontowanie pokrywy żeliwnej klasy  A15 lub wyższej.

3. FILTR ZBIERAJĄCY
Woda dopływająca z dachu do zbiornika niesie ze sobą zanieczyszczenia, które poprzez zainstalowany wewnątrz zbiornika filtr nie mają możliwości dostania się do wnętrza zbiornika. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie pozostają w filtrze i muszą być okresowo usuwane przez użytkownika. Filtr zbierający instalowany jest w zbiorniku w sytuacji, gdy nadmiar wody odprowadzany jest do systemu rozsączającego.

4. PRZELEW z zasyfonowaniem i zabezpieczeniem przed gryzoniami umożliwia bezobsługowe odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika w okresie intensywnych opadów deszczu, a także zabezpiecza przed ewentualnym wtargnięciem gryzoni do wnętrza zbiornika.

5. POBÓR WODY
Składa się z tworzywowego pływaka wypełnionego powietrzem, dołączonego do niego koszyka ssawnego z filltrem o oczku 1,2 mm, zaworu zwrotnego oraz węża łączącego. Ze względu na fakt, iż zanieczyszczenia stałe zbierają się na dnie zbiornika, a zawiesiny flotują na powierzchni, idealnym miejscem poboru wody jest punkt zlokalizowany 15-20 cm poniżej powierzchni cieczy. Pływak umożliwia więc utrzymywanie się poboru wody nieco poniżej powierzchni wody w zbiorniku, co zapewnia zasysanie przez pompę tylko i wyłącznie czystej wody

6. USPOKOJONY WYPŁYW
Na dnie zbiornika mogą gromadzić się zanieczyszczenia cięższe od wody. Aby woda dopływająca do zbiornika nie podrywała zanieczyszczeń znajdujących się na dnie, na końcu pionowej rury doprowadzającej stosuje się kształtkę zwaną uspokojonym wypływem. Strumień wody spadając rurą w dół do zbiornika wyhamowuje, a następnie zmienia kierunek i wypływa w górę. Poprzez taką konstrukcję uspokojonego wypływu, do zbiornika wraz z wodą dostarczane jest powietrze, które powoduje odpowiednie natlenienie wody i tym samym zahamowanie szkodliwych procesów beztlenowych mogących zachodzić w zbiorniku.

7. POMPA ZATAPIALNA
Wielostopniowa, jednofazowa pompa jest przystosowana do pracy w pełnym lub częściowym zanurzeniu. Charakteryzuje się idealnymi parametrami hydraulicznymi do pracy z typowymi zraszaczami ogrodowymi. Parametry pracy pompy opisane są w dalszej części materiału.

8. SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY  AquaBlok (Opcjonalnie)
Służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływają-cej z dachu do zbiornika. Pojedyńczy AquaBlok to wykonanyz polietylenu sześcian o ściance 54 cm, o pojemności 150litrów i wadze 8 kg, wytrzymały na obciążenie pionowe i poziome.

Zazwyczaj stosujemy studnie chłonną wykonaną z żwiru o granulacie 16-32 mm

Systemy domowo-ogrodowe

Systemy ogrodowe HOUSE Complex służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika. Mogą być wykorzystywane przez cały rok, umożliwiają pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewanie). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku instalacja jest automatycznie dopełniana wodą wodociągową.

Należy pamiętać, iż w przypadku systemów HOUSE Complex konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podjąć już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego.

System HOUSE Complex są wyposażony w zbiornik lub układ zbiorników z dopływem i odpływem przelewowym, zamontowanym filtrem zbierającym (gdy nie ma podłączenia do kanalizacji deszczowej), lub przepływowym (gdy jest podłączony do kanalizacji deszczowej), rurą znośną i teleskopem.

System House Complex z filtrem przepływowym- rozsączenie nadmiaru wody deszczowej w grunt

System zagospodarowania wody

1. CENTRALA STERUJĄCA MATRIX
to kompletne urządzenie złożone z samozasysającej, wielostopniowej pompy i elektronicznego układu sterującego wyposażonego w czujnik ciśnienia wraz z niezbędnymi
elementami przyłączeniowymi. Centrala pobiera wodę ze zbiornika podziemnego i wprowadza ją do wewnętrznej instalacji deszczowej w budynku, a w okresie, gdy zbiornik jest pusty, automatycznie napełnia wewnętrzną instalację wodą wodociągową.

2. FILTR ZBIERAJĄCY
Woda dopływająca z dachu do zbiornika niesie ze sobą zanieczyszczenia, które poprzez zainstalowany wewnątrz zbiornika filtr nie mają możliwości dostania się do wnętrza zbiornika. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie pozostają w filtrze i muszą być okresowo usuwane przez użytkownika. Filtr zbierający instalowany jest w zbiorniku w sytuacji, gdy nadmiar wody odprowadzany jest do systemu rozsączającego.

3. WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY zainstalowany jest 12 cm nad dnem zbiornika. W przypadku obniżenia się poziomu wody w zbiorniku poniżej poziomu pływaka, do centrali sterującej przekazywany jest sygnał, zawór elektromagnetyczny otwiera się i doprowadza wodę do zbiornika zintegrowanego z centralą; instalacja wewnętrzna dopełniana jest w takiej sytuacji wodą wodociągową.

4. USPOKOJONY WYPŁYW
Na dnie zbiornika mogą gromadzić się zanieczyszczenia cięższe od wody. Aby woda dopływająca do zbiornika nie podrywała zanieczyszczeń znajdujących się na dnie, na końcu
pionowej rury doprowadzającej stosuje się kształtkę zwaną uspokojonym wypływem. Strumień wody spadając rurą w dół do zbiornika wyhamowuje, a następnie zmienia kierunek i wypływa w górę.

5. PRZELEW z zasyfonowaniem i zabezpieczeniem przed gryzoniami umożliwia bezobsługowe odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika w okresie intensywnych opadów
deszczu, a także zabezpiecza przed ewentualnym wtargnięciem gryzoni do wnętrza zbiornika.

6. POBÓR WODY
Składa się z tworzywowego pływaka wypełnionego powietrzem, dołączonego do niego koszyka ssawnego z filtrem o oczku 1,2 mm, zaworu zwrotnego oraz węża łączącego. Ze względu na fakt, iż zanieczyszczenia stałe zbierają się na dnie zbiornika, a zawiesiny flotują na powierzchni, idealnym miejscem poboru wody jest punkt zlokalizowany 15-20 cm poniżej powierzchni cieczy.Pływak umożliwia więc utrzymywanie się poboru wody nieco poniżej powierzchni wody w zbiorniku, co zapewnia pobieranie do systemu tylko i wyłącznie czystej wody.

7. SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY  AquaBlok (Opcjonalnie)

Służy do rozsączania nadmiaru wody deszczowej spływają-cej z dachu do zbiornika. Pojedyńczy AquaBlok to wykonanyz polietylenu sześcian o ściance 54 cm, o pojemności 150litrów i wadze 8 kg, wytrzymały na obciążenie pionowe i poziome.

Zazwyczaj stosujemy studnie chłonną wykonaną z żwiru o granulacie 16-32 mm

W ofercie są dostępne następujące akcesoria:

W systemach GARDEN Eco II i HOUSE Complex II zastosowane są filtry podziemne montowane przed zbiornikiem.

Filtr przepływowy lub zbierający VF 1

Filtr przepływowy TWIN FILTER

akcesoria do systemów ogrodowych GARDEN,

Pompa zatapialna
samozasysająca, jednofazowa wyposażona w automatykęsterującą i koszyk ssawny na króćcu wlotowym

Parametry:

  • wydajność    maksymalna    42    l/min.,
  • maksymalna wysokość podnoszenia 30 m,
  • moc 1,1 kW

akcesoria do systemów domowo-ogrodowych HOUSE.

Pompa zatapialna

samozasysająca, jednofazowa wyposażona w automatykę sterującą i króciec do podłączenia lini ssącej. Charakteryzuje się idealnymi parametrami hydraulicznym do pracy z typowymi zraszaczami ogrodowymi.

Parametry:

  • wydajność    maksymalna    95    l/min.,
  • maksymalna    wysokość podnoszenia 48 m,
  • moc    1,2    kW

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !