Przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jak zdobyć środki na jej instalację?

Planując instalację przydomowej oczyszczalni, nie musimy pokrywać wszystkich kosztów z bieżących środków. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów finansowania i dofinansowania. Co warto wiedzieć na ten temat?

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków na posesji zamieszkanej przez kilkuosobową rodzinę to koszt często przekraczający 10 tysięcy złotych. Mimo świadomości zalet wynikających z jej instalacji, wielu inwestorów nie decyduje się więc na taki krok. Tymczasem bardzo często mogą oni uzyskać nawet więcej niż 90 procent jej wartości w formie dofinansowania. Jak skutecznie się o nie ubiegać? Kto ma szansę na otrzymanie pieniędzy? Jakie koszty pokrywają dotacje? Na te pytania odpowiadamy w nowym wpisie.

Kto może ubiegać się o finansowanie do przydomowej oczyszczalni?

To, jak konkretnie wyglądają wymagania stawiane wobec inwestorów starających się o dofinansowanie kupna i instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, określają przepisy Urzędu Gminy, w której znajduje się działka, lub Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rodzaj inwestycji podlegających refundacji, zależy od różnych uwarunkowań. Ocenie podlegają przede wszystkim następujące parametry oczyszczalni:

 • właściwości użytkowe: oczyszczalnia musi spełniać wymagania zawarte w normie zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A1:2013, lub nowszej.
 • przeznaczenie posesji: jeśli ponad 50 procent powierzchni nieruchomości jest wykorzystywanych w celach związanych z działalnością gospodarczą, dofinansowanie nie zostanie przyznane;
 • plany budowy kanalizacji: dotacji zwykle nie podlegają oczyszczalnie instalowane na terenach, na których w ciągu 3 najbliższych lat ma zostać wybudowana kanalizacja.

Dotacja może ponadto zostać przyznana tylko w przypadku, gdy instalacją oczyszczalni zajmie się firma zatrudniającego przynajmniej jednego specjalistę posiadającego uprawnienia do prowadzenia prac z zakresu sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Korzystając z dofinansowania WFOŚiGW, inwestor musi spełnić określone wymagania nie tylko przed rozpatrzeniem wniosku, ale także po oddaniu inwestycji. Należy liczyć się z kontrolami, podczas których sprawdzane będą:

 • korzystanie z oczyszczalni zgodnie z instrukcją urządzenia
 • próbki ścieków oczyszczonych
 • utylizacja osadów zgodnie z instrukcją urządzenia

Wszystkie z nich powinny być zgodne ze specyfikacją dostarczoną przez producenta. Właściciel posesji zobowiązany jest też do usunięcia bezodpływowego zbiornika (szamba), lub jego trwałego odłączenia. Poza tym, bez względu na to, czy instalacja oczyszczalni będzie objęta dofinansowaniem, działka musi ponadto spełniać wymagania dotyczące:

 • przepuszczalności gruntów, z zachowaniem min. 1,5m od najwyższego poziomu wodonośnego;
 • wydajności: jeśli ma być większa niż 7,5 metra sześciennego na dobę, należy uzyskać pozwolenie na budowę wydawane przez starostwo powiatowe;

Finansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jakie koszty pokrywa?

Starając się o dofinansowanie WFOŚiGW, koszty związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków należy podzielić na dwie grupy:

 • koszty kwalifikowane (objęte dotacją): zalicza się do nich zakup oczyszczalni oraz niezbędnego sprzętu, a także wynagrodzenie dla firmy, której powierzymy jej montaż;
 • koszty niekwalifikowane (nieobjęte dofinansowaniem): związane z opracowaniem dokumentacji, pomiarami geodezyjnymi oraz nadzorem.

Rodzaje finansowania oczyszczalni przydomowej. Którą opcję wybrać?

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów finansowania i dofinansowania montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Szczególną uwagę warto zwrócić na:

 • pożyczkę dedykowaną: to zwrotne finansowanie udzielane na preferencyjnych warunkach (niższe niż w przypadku ofert komercyjnych oprocentowanie i prowizja). Co ważne, inwestor ma możliwość ubiegania się o umorzenie części pożyczonej sumy na zasadach przewidzianych przez WFOŚiGW. Pożyczka pozwala na uzyskanie kwoty odpowiadającej wszystkich kosztom kwalifikowanym;
 • dotację: może być udzielona przez WFOŚiGW lub samorząd, a zasady różnią się w zależności od regionu. Jest to finansowanie bezzwrotne, ale nie obejmuje wszystkich kosztów kwalifikowanych;
 • pożyczko-dotację: łączy w sobie cechy obu opisanych wyżej rozwiązań. Przyznany kapitał dzieli się na część zwrotną (udzielaną w wysokości odpowiadającej dotacji) oraz zwrotną (wielkości niezbędnej do pokrycia wszystkich kosztów kwalifikowanych);
 • kredyt: pozwala na sfinansowanie całej inwestycji. BOŚ Bank ma w ofercie kredyt przeznaczony specjalnie na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni, udzielany na preferencyjnych zasadach, przy oprocentowaniu zaczynającym się już od 1% rocznie). Zaletą tego rozwiązania jest też to, że o ile dysponujemy zdolnością kredytową, nie musimy spełniać wszystkich wymagań opisanych na początku artykułu.

Jak widać, wachlarz możliwości dofinansowania lub finansowania montażu przydomowej oczyszczalni ścieków jest naprawdę szeroki. Niemal każdy inwestor znajdzie wśród nich tę, która będzie idealnie dopasowana do jego potrzeb i możliwości.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !