BioDisc model BF dla 50 osób

UŚCIE GORLICKIE – OSIEDLE DLA 50 OSÓB

W listopadzie 2020 roku zamontowana została biologiczna oczyszczalnia BioDisc BF firmy Kingspan.

Prace polegały na demontażu istniejącej oczyszczalni ścieków, w której skład wchodziły dwa osadniki wstępne, dwa bioreaktory biologiczne oraz poletko infiltracyjne. Oczyszczalnia typu SEBIOFIKON funkcjonowała w obiekcie około 12 lat.

Nowobudowana oczyszczalnia BIODISC model BF zajmuje zaledwie 11m2, co w porównaniu z poprzednim urządzeniem zmniejszyło zabudowę, aż o 80m2.

Oczyszczalni BioDisc składa się z osadnika wstępnego, dwóch reaktorów biologicznych oraz osadnika wtórnego, wszystko to zmieszczono w jednym, monolitycznym zbiorniku!

Odpływ ścieków oczyszczonych skierowany został do rzeki Biała Tarnowska.

Aby lepiej poznać pracę urządzenia warto przeczytać artykuł oczyszczalnia biologiczna BioDisc

Poniższe zdjęcia przedstawiają prace polegającą na:

  • demontażu istniejącej oczyszczalni ścieków, osadnik wstępnych oraz studni rewizyjnych;
  • montażu nowej oczyszczalni BioDisc na podstawie betonowej i obsypce suchym betonem;
  • wyprowadzeni 90m rur fi160 litych wraz z trzema studniami z kręgów betonowych fi1000 łączonych na uszczelkach;
  • osadzeniu wylotu betonowego wraz z klapą zwrotną
  • uporządkowaniu terenu

Realizacja trwała 5 dni roboczych, kanalizacja była cały czas użytkowana.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !