Jak wypompować ścieki z biologicznej oczyszczalni BioDISK?

Oczyszczalnia biologiczna BioDisk to nowoczesne rozwiązanie służące do oczyszczania ścieków. Jeżeli posiadasz taką oczyszczalnię będziesz musiał zmierzyć się z wypompowaniem nagromadzonych w niej osadów.

Okres użytkowania biologicznej oczyszczalni BioDisk trwa około 12 miesięcy. W przypadku wykorzystywania tego typu oczyszczalni przez 4-osobową rodzinę średnia ilość zgromadzonych osadów może wynosić około 3,5 – 4 m³. Ilość zgromadzonych osadów zależy od wielu czynników, takich jak wielkość rodziny, ilość zużywanej wody i sposób użytkowania oczyszczalni.

A by wypompować ścieki z takiej oczyszczalni potrzebna będzie odpowiednia szambiarka. W przypadku wykorzystywania oczyszczalni BioDisk przez 4-osobową rodzinę szambiarka o pojemności około 5 m³ jest wystarczająca do wypompowania osadów.

Otwarcie oczyszczalni

Do przeprowadzenia procesu wypompowywania osadów z oczyszczalni BioDISK konieczne jest jej otwarcie. Będzie do tego potrzebny specjalny kluczyk, który znajduje się w zestawie z oczyszczalnią. Kluczyk gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia.

W przypadku zgubienia oryginalnego klucza do oczyszczalni można użyć klucza do gazowych skrzynek rozdzielczych, ponieważ są takie same.

Jak wygląda oczyszczalnia po pierwszym roku?

O czyszczalnia biologiczna BioDisk jest skutecznym i efektywnym oczyszczaniem ścieków przydomowych. Po pierwszym roku użytkowania przez czteroosobową rodzinę oczyszczalnia jest w bardzo dobrym stanie. Złoża, które znajdują się w środku, nie są nadmiernie obrośnięte, co wskazuje na prawidłowe działanie i dobrej jakości oczyszczanie ścieków.

Oczyszczalnia zawiera dwa złoża biologiczne. Pierwsze z nich jest wyposażone w kubeczek, który służy do napowietrzania ścieków. Dzięki temu ścieki przepływają przez oba złoża w sposób zrównoważony, bez przeciążania jednej z komór.

Po pierwszym roku użytkowania oczyszczalnia nie jest przeciążona, nawet w przypadku okazjonalnych imprez lub zjazdów, kiedy w domu przebywa więcej osób niż zwykle. Oczyszczalnia BioDisk jest w stanie przetworzyć większą ilość ścieków, nie przeciążając kolejnych etapów oczyszczania.

W efekcie przepływu przez oba złoża odpowiednio oczyszczone ścieki są gotowe do dalszej dystrybucji, na przykład w stronę rozsączania.

Po dokładnym zbadaniu stanu oczyszczalni i ocenie zgromadzonych osadów można przejść do wypompowania płynu wykonane przez firmę specjalizującą się w wywozie ścieków.

Jak wypompować oczyszczalnię?

Oczyszczalnie ścieków są podzielone na kilka komór, co sprawia, że nie można ich wypompować jednorazowo.

W przypadku oczyszczalni BioDISK wypompowywanie należy rozpocząć od komory pierwszej, a następnie przejść do komory czwartej. Ważne jest zrozumienie, że te dwie komory są odrębnymi jednostkami. Pierwsza komora stanowi jedną całość, a czwarta oddzielną. Dlatego konieczne jest włożenie węża od szambiarki do obu komór.

Trzeba też pamiętać o przepłukaniu okolicznych obszarów, co pomaga usunąć zanieczyszczenia, które mogą być pozostałościami po pracach budowlanych co zabezpieczy przed dostaniem się do oczyszczalni piasku i innych drobnych zanieczyszczeń.

Wypompowanie oczyszczalni

Proces wypompowywania oczyszczalni ścieków jest konieczny w celu zapewnienia jej prawidłowego działania. Do tego celu niezbędna jest szambiarka z wężami, która umożliwia wypompowanie osadów z obu komór oczyszczalni. Podczas wypompowywania nie trzeba wyłączać oczyszczalni z prądu.

Wypompowywanie oczyszczalni należy rozpocząć od komory pierwszej, a następnie przejść do komory czwartej. Ważne jest, aby wypompować osady z obu komór oddzielnie, bo komory są od siebie odseparowane.

W oczyszczalni powinien pozostać osad czynny, czyli zawiesina mikroorganizmów, który rozkłada zanieczyszczenia organiczne znajdujące się w ściekach. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni biologicznej i stanowi zaczyn do dalszego oczyszczania ścieków.

Po wypompowaniu osadów oczyszczalnię należy napełnić wodą.

Z uwagi na nowe regulacje, każdy wywóz ścieków musi być dokumentowany. Firma wywożąca ścieki musi spisać umowę z właścicielem nieruchomości, z której te ścieki są wywożone. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie, że ścieki są prawidłowo przetwarzane. Gmina dokładnie śledzi, skąd pochodzą ścieki i dokąd trafiają. Dzięki temu procesowi zapewnia się, że ścieki są prawidłowo przetwarzane i nie trafiają do środowiska bez odpowiedniego oczyszczenia.

Regularne czyszczenie oczyszczalni biologicznej jest niezbędne do jej długotrwałego i skutecznego działania.

Zrzut ekranu 2023-10-20 164147

Czyszczenie przed ponownym zalaniem

Podczas czyszczenia oczyszczalni należy umyć wszystkie ścianki wewnątrz oczyszczalni. Po czyszczeniu oczyszczalnię należy napełnić wodą. Oczyszczalnie biologiczne BioDISK mają specyficzną konstrukcję przypominającą jajko. Dlatego zaleca się wypompowywanie oczyszczalni w okresie suchym, aby uniknąć nadmiaru wody gruntowej. Gdy oczyszczalnia jest pusta istnieje ryzyko, że może się przechylić jeśli jest otoczona wodą gruntową. Dlatego warto wybierać ciepłe i suche dni.

Zalewanie oczyszczalni wodą

Zalewanie oczyszczalni wodą to kluczowy etap po jej oczyszczaniu. Monitorowanie poziomu wody i odpowiednie przesuwanie węża umożliwia równomierne napełnienie wszystkich komór. Po zakończeniu tego procesu oczyszczalnia jest gotowa do ponownej pracy zapewniając skuteczne oczyszczanie ścieków przez kolejny rok.

Ważne jest, aby dokładnie monitorować ten proces i upewnić się, że wszystkie komory są odpowiednio napełnione.

Podsumowanie kosztów

Cena za wywóz 2 metrów sześciennych osadów z oczyszczalni wynosi 200 złotych. Roczny koszt wywozu osadów z oczyszczalni może się różnić w zależności od ilości osadów, które należy wypompować.

Dla porównania miesięczny koszt wywozu szamba wynosi średnio 250 złotych.

W skali roku korzystanie z oczyszczalni jest znacznie bardziej ekonomiczne niż regularny wywóz szamba, ponieważ oczyszczalnia nie wymaga tak częstego opróżniania.

Podsumowanie

Czas trwania procesu wypompowywania oczyszczalni wynosi około 2 godziny.

Wywóz osadów kosztuje 200 zł rocznie. Koszt wywozu osadów z oczyszczalni może się różnić w zależności od ilości osadów, które należy wypompować.

Oczyszczalnia ścieków wymaga wyczyszczenia raz do roku, a w czasie dłuższej eksploatacji (5-7 lat) może być konieczny serwis przeprowadzany przez wykwalifikowany personel.

Roczne koszty użytkowania oczyszczalni wynoszą około 450 zł za prąd i 200 zł za wywóz osadów. Koszty użytkowania oczyszczalni mogą się różnić w zależności od wielkości oczyszczalni i sposobu użytkowania.

Oczyszczalnia ścieków jest ekonomiczna w eksploatacji, ale wymaga regularnego czyszczenia i potencjalnych przeglądów w dłuższej perspektywie czasowej.

Szczegółowy film

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !