Kiedy instalować oczyszczalnię i jak przygotować działkę pod instalację - konkretne informacje!

Kiedy instalować oczyszczalnię?

Potrzebne będą dwa zgłoszenia: wodnoprawne (jeżeli odprowadzenie będzie do ziemi) oraz budowlane.

Instalacja oczyszczalni ścieków trwa jeden dzień. Warto upewnić się, że termin instalacji jest zgodny z harmonogramem budowy lub remontu, aby oczyszczalnia mogła być skutecznie wdrożona i używana.

  • w domu zamieszkałym – najlepiej w okresie letnim lub po kilku suchych dniach, aby uniknąć trudności związanych z mokrą ziemią, która może utrudniać kopanie i stabilizację zbiornika
  • w trakcie budowy – na dowolnym etapie. Ważne jest, żeby znać miejsce i głębokość rury kanalizacyjnej, co zapewni prawidłowe połączenie z oczyszczalnią. Czasami oczyszczalnia może być instalowana nawet na etapie, gdy jeszcze nie ma fundamentów pod warunkiem wyznaczenia odpowiednich odległości i głębokości przez geodetę. Najczęściej dzieje się to na dużych działkach

Co przygotować, aby instalacja poszła sprawnie?

Do instalacji oczyszczalni warto się przygotować, żeby przeszła sprawnie.

  • upewnij się, że miejsce instalacji jest dostępne dla koparki i innych maszyn wjeżdżających na teren budowy
  • pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu roślin, które chcesz zachować
  • przed montażem w domu zamieszkałym wywieź ścieki z obecnego szamba
  • przygotuj kruszywo, np. żwir, do zasypania zbiornika
  • pamiętaj o poinformowaniu ekipy montującej oczyszczalnie o miejscach występowania kabli, rur i wszystkich wkopanych w ziemię elementach
  • zapewnij dostęp do wody. Jest niezbędna do prawidłowej instalacji oczyszczalni. Może to być woda z wodociągu, studni głębinowej, od sąsiada lub z mauzera
  • zapewnij dostęp do prądu. W przypadku braku zasilania firma może użyć agregatu prądotwórczego

Czy po wybudowaniu oczyszczalni w domu niezamieszkałym można korzystać z toalet?

Można korzystać z toalet po wybudowaniu oczyszczalni, ale należy unikać wylewania do niej chemii budowlanej, która może uszkodzić system.

Przed stałym zamieszkaniem należy wypompować wodę z oczyszczalni, ponownie ją napełnić i dosypać bakterie, jeśli to będzie konieczne.

Szczegółowy film:

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !