OSADNIKI GNILNE ALPHA

Alpha osadniki gnilne

Osadniki gnilne przeznaczone do gromadzenia i podczyszczania ścieków bytowych

Osadniki gnilne Alpha marki Klargester zostały zaprojektowane dla obiektów nie mających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych i dużych domach wielorodzinnych. Jest to często podstawowy obiekt wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. Niskie nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne osadników stanowią ekonomiczne i wydajne rozwiązanie w zakresie utylizacji ścieków bytowych.

Osadniki gnilne Alpha służą do mechanicznego podczyszczenia scieków dzięki wykorzystaniu zjawisk floatacji i sedymentacji. Efektywność oczyszczania oraz jakość odprowadzanych ścieków nie jest wysoka. W wielu przypadkach ich stosowanie jest zabronione.

Osadnik gnilny może być instalowany (po dokonaniu zgłoszenia w odpowiednim urzędzie) w miejscach, gdzie:

 • grunt posiada odpowiednią przepuszczalność,
 • instalacja jest zgodna z przepisami budowlanymi i ochrony środowiska,
 • odpływające ścieki nie będą odprowadzane do rowów, potoków lub innych cieków wodnych.

Osadniki gnilne Alpha marki Klargester umożliwiają jedny osadzanie się w nich cząstek stałych ze ścieków. Ścieki odprowadzane z osadnika wymagają dalszego oczyszczania biologicznego na odpowiednio zaprojektowanym i prawidłowo zainstalowanym złożu rozsączającym.

Zalety:

 • konstrukcja przegrody wewnętrznej zbiornika wspomaga separację i zatrzymywanie cząstek stałych, poprawiając jakość ścieków i zapewniając tym samym długą żywotność układu rozsączającego,
 • wykonanie z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP), zbiorniki są mocne, lekkie, odporne chemicznie i wodoszczelne,
 • formowanie w prasach powoduje, że osadniki są szerokie i niskie, co sprawia, że zbiornik jest łatwy w montażu i obsłudze,
 • stabilna podstawa ułatwiająca składowanie,
 • uchwyty ułatwiają podnoszenie i poziomowanie w wykopie,
 • wszystkie warianty objętościowe urządzenia są zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN: 12566-1,
 • nowy proces produkcji minimalizuje emisję styrenu i redukuje ilość odpadów, co oznacza mniejszą szkodliwość dla środowiska naturalnego,
 • ścieki odprowadzane z prawidłowo eksploatowanego osadnika gnilnego są klarowne i mogą być poddane dalszym procesom oczyszczania.

Bardziej zaawansowane produkty, takie jak biologiczne oczyszczalnie BioDisc®, oferują znacznie wyższą efektywność oczyszczania ścieków i ich jakość na odpływie, dlatego też we wszystkich przypadkach zastosowanie oczyszczalni ścieków powinno być brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !