Zagospodarowanie wody deszczowej

Gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej jest już prawie normą w większości nowobudowanych domów mieszkalnych. 

Cena wody pitnej a także aspekty gospodarcze i ekologiczne  dodatkowo motywują do oszczędnościowego działania i stosowania systemamów gromadzenia wody deszczowej.

Najczęściej są to systemy funkcjonujące w ogrodzie gdzie służą po zmagazynowaniu w zbiorniku do nawadniania lub innych zadań gospodarczych w sezonie wiosna -jesień.

Woda deszczowa jest zbierana z powierzchni dachu rynnami i rurami spustowymi i przesyłana do systemu podziemnego.

Następnie rurami ułożonymi pod ziemią doprowadzana jest do zbiornika podziemnego w którym jest filtrowana w filtrze siatkowym i magazynowana.

Woda jest w stałej niskiej temperaturze a przy braku światła ograniczony jest rozwój glonów .

Nadmiar wody w przypadku  obfitych i długotrwałych opadów odpływa przelewem do układu tuneli, pakietów czy studni chłonnej gdzie ulega rozsączaniu.

W przypadku okresowego braku wody w zbiorniku można  do podlewania używać wody wodociągowej.

Nasz system składa się ze zbiornika z pokrywą połączonego z filtrem i przelewem,  pompą zatapialną  z automatycznym załacznikiem usytuowaną w zbiorniku oraz niezależną od zbiornika skrzynką z zaworem i podłączeniem do węża ogrodowego.

Korzyści płynące z zagospodarowania wody deszczowej

W gospodarstwie domowym, z dziennego zużycia wody kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę, ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie miski ustępowej (woda ta jest oczyszczona i przygotowana do celów spożywczych!).

Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się na takie aplikacje jak: higiena osobista – 50 litrów, mycie naczyń– 12 litrów, cele spożywcze – 5 litrów oraz cele takie jak: pranie, mycie samochodu i porządki w domu i ogrodzie (wszystkie one zużywają resztę, czyli ponad 40 litrów).

Podsumowując: z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą nie mającą jakości spożywczej czyli deszczówką!

Koszt m3 wody o jakości spożywczej wzrasta z roku na rok. Wynika to z dwóch kwestii: rosnących kosztów wydobycia i uzdatnienia wody oraz coraz kosztowniejszych procesów oczyszczania ścieków.

Woda stała się kluczowym zagadnieniem ekologii i biorąc pod uwagę opłaty za jej zużywanie oraz za usługi kanalizacyjne nie pozwalajmy, aby woda nadająca się do wykorzystania spływała z naszych dachów prosto do kanalizacji.

ZUŻYCIE WODY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM W LITRACH/DOBĘ/OSOBĘ

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !