POZNAŃ OBIEKT PRZEMYSŁOWY –
2 OCZYSZCZALNIE NA 300 OSÓB

Dostawa dwóch oczyszczalni firmy Kingspan model BL dla obiektu przemysłowego,

każda z oczyszczalni na wydalość 30m3/dobę !

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !