BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to najlepsza odpowiedź na problem gospodarki ściekowej, dla miejsc bez dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Naturalna redukcja ścieków przez oczyszczalnie biologiczne opiera się na udziale bakterii tlenowych, żywiących się związkami organicznymi, które znajdują się w ściekach.

Opisz mi proszę najprostszymi słowami czym jest biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Są to urządzenia, które poprzez swoją trwałą konstrukcję oraz zastosowane, sprawdzone metody oczyszczania służą redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach bytowych. W dobrej klasy oczyszczalni następują dwie formy oczyszczania:

  • Denitryfikacja – czyli beztlenowe oczyszczanie ścieków.

Proces ten odbywa się w komorze wstępnej zbiornika oczyszczalni. Polega on na wstępnej redukcji zanieczyszczeń nieprzerabialnych, które sedymentują, czyli opadają na dno komory. Drugim procesem jest flotacja, czy oddzielenie cząstek lższejszych od wody, które grawitacyjnie są wypychane na góną część zbiornika, tworząc tzw. kożuch.

  • Nitryfikacja – to nic innego jak tlenowe oczyszczanie ścieków.

Każda biologiczna oczyszczalnia posiada złoże biologiczne, jedne mniejsze, drugie większe, jednak zasada działania polega na tym samym. Komora nitryfikacyjna jest wypełniona złożem biologicznym, czyli elementem (lub elementami) z tworzywa, na którym osadzają się bakterie. Jako, że proces nitryfikacji polega na oczyszczaniu tlenowym, każde złoże biologiczne jest napowietrzane sztucznie. Najczęstszy wybór pada na kompresor napowietrzający, czyli potocznie zwaną pompkę membranową.

Ale czy to śmierdzi?

Jest to jedno z często zadawanych pytań. Odpowiedź brzmi NIE ZAWSZE. A dlaczego?

Napowietrzanie złoża biologicznego jest niezbędne do prawidłowego rozrostu bakterii tlenowych. Mikroorganizmy te znajdują się w ściekach bytowych, pochodzących z naszego gospodarstwa domowego. Używanie chemii gospodarczej może powodować wybicie bakterii, co skutkuje nadmiernym, nieprzyjemnych zapachem. Aby uniknąć wybicia flory bakteryjnej poprzez chemię powinien być zastosowany system recyrkulacji ścieków oczyszczonych, czyli potocznie przepompowania ścieków oczyszczonych do komory wstepnej.

Brak procesu przepompowania ścieków spowoduje zgnicie ścieków znajdujących się w komorze wstępnej, czego skutkiem będzie smród.

Jakie plusy i minusy ma biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Czym się różni oczyszczalnia ekologiczna od oczyszczalni biologiczej?

Rozwiązania znane pod nazwą oczyszczalnie ekologiczne, są potocznymi „drenażówkami”, bądź „gnilakami”. Prawdą jest, że oczyszczalnie te są bezprądowe ponieważ nie wymagają pompy mebranowej, lub innego systemu napowietrzania. Zasada działania tego typ rozwiązań polega na beztlenowym rozkładzie cząstek stałych, redukcji zawiesin poprzez dawkowanie dużych ilości biopreparatów oraz – co najgorsze – doczyszczenie ścieków w gruncie.

Tak! Te produkty nie oczyszczają ścieków według normy Pn-EN 125566, tym samym zgłoszenie robót budowlanych dla tej oczyszczalni jest niemożliwe.

Jakie plusy i minus ma ekologiczna oczyszczalnia ścieków?

U kogo sprawdzi się biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Budynki mieszkalne, obiekty usługowe oraz miejsca pracy – jeżeli brak jest technicznej możliwości wpięcia się do kanalizacji sanitarnej, wówczas budynek powinien być zaopatrzony w zbiornik bezodpływowy, lub przydomową oczyszczalnię ścieków. – Dz. U. 1993 nr 132 poz. 622, rozdz. 3, art. 5, pkt. 1, ppkt. 2).

Biopura

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !