Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Gwarancja

Warunki gwarancji

 • Gwarancja zaczyna obowiązywać od momentu nabycia urządzenia;
 • Producent JSC Feliksnavis udziela 10-letniej gwarancji na konstrukcję podziemną, gdy przewód dopływu ścieków do oczyszczalni znajduje się nie głębiej niż 1,2 m od powierzchni gruntu;
 • Klient w sprawie naprawy gwarancyjnej powinien się zwrócić na adres podany w gwarancji albo zadzwonić do przedstawicieli;
 • Klient powinien przedstawić wypełnioną gwarancję z pieczątką sprzedawcy oraz dokumenty zakupu, wskazujące miejsce i czas zakupu;
 • Jeżeli producent ustali, że produkt nie podlega naprawie i z winy producenta została uszkodzona jego część konstrukcyjna, zostanie on wymieniony na nowy;
 • Jeżeli zostanie ustalone, że ze względu na nieprawidłową eksploatację urządzenie nie podlega naprawie gwarancyjnej, użytkownik powienien pokryć koszty przybycia i transportu spółki;

 

Gwarancja wygasa w następujących przypadkach

 

 • Uszkodzenie powstało w czasie magazynowania przez klienta;
 • Uszkodzenie powstało w procesie transportowania;
 • Uszkodzenie powstało w przypadku ustawienia urządzenia tak, że przewód dopływu do oczyszczalni znajdował się głębiej niż 1,2 m od powierzchni gruntu;
 • Uszkodzenie spowodowane przez klęski żywiołowe;
 • Uszkodzenia powstały z winy osób montujących;
 • Uszkodzenia powstały ze względu na to, że urządzenie zamontowano niezgodnie z instrukcją producenta;
 • Naprawa gwarancyjna została dokonana w serwisie innym niż wskazany;
Close Menu