PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to nowoczesna odpowiedź na problem gospodarki ściekowej, jakim są szamba. Naturalność uzdatniania ścieków przez oczyszczalnie biologiczne opiera się na udziale bakterii, żywiących się związkami organicznymi, które znajdują się w ściekach. Nie ma potrzeby używania już żadnych innych chemicznych substancji do procesu oczyszczania.

Budowa biologicznych oczyszczalni jest tak skonstruowana, że można wyróżnić dwie fazy oczyszczania. Na początku ścieki przechodzą fazę oczyszczania mechanicznego, aby potem, już w warunkach tlenowych, ścieki zostają oczyszczone przez bakterie. Uzdatniona w ten sposób woda nie zawiera ani większych zanieczyszczeń (usuwanych podczas czyszczenia mechanicznego), ani niebezpiecznych substancji, zagrażających tak zdrowiu, jak i środowisku naturalnemu. Proces oczyszczania, który przebiega w dwóch fazach biologicznych oczyszczalni, zapewnia efekty, jakie są trudne do osiągnięcia przy korzystaniu z innych urządzeń.

Można by stwierdzić, iż takie zaawansowane oczyszczalnie są kosztowne i wymagają skomplikowanej obsługi. Tymczasem jedynym wydatkiem, jaki ponosi właściciel domu jest zakup urządzenia do oczyszczania. Choć np. szambo samo w sobie jest tańsze, to pamiętać należy o wysokich kosztach jego eksploatacji. Biologiczne oczyszczalnie ścieków natomiast działają same, opierając się jedynie na właściwościach mikroorganizmów, nie ma więc potrzeby podłączania prądu, jak również wykonywania specjalistycznych usług czy nawet obsługiwania przez właściciela. Jedyne co należy robić to raz na kilka miesięcy (a nie rzadziej niż raz na rok) wymieniać osad, który posiadają oczyszczalnie biologiczne. Prostota w obsłudze i niska cena eksploatacji przemawiają zdecydowane na korzyść biologicznych oczyszczalni.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków odznacza się licznymi zaletami, z których najważniejsze to:

  • prosta obsługa – Oczyszczalnie ścieków nie wymagają w zasadzie żadnej obsługi (poza wymianą osadu w regularnych odstępach)
  • konstrukcja zgodna z prawem – Biologiczna oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.)  Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.3)
  • ekologiczne oddziaływanie – Oczyszczone ścieki można odprowadzać bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej czy też wykorzystać je np. do nawadniania ogrodu.
  • łatwy montaż – Oczyszczalnia ścieków może zostać zamontowana w trudnych warunkach gruntowo-wodnych czy w zboczach wzgórz.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !