Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Montaż

Poniżej przedstawiamy możliwości instalacji oczyszczalni które są uzależnione od warunków gruntowych panujących na działce. W ramach wizyty firma Megakan-bud przeprowadza badanie gruntu na Państwa działce za darmo.

LEGENDA:

WC – symbol oznacza również zanieczyszczenia pochodzące z łazienki, kuchni, prysznica, itp.

  1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków.
  2. Studnia chłonna która wykonana jest z kręgów betonowych o perforowanej powierzchni (otwory 40–60mm co 120mm), dno wypełnione materiałem łatwo przepuszczalnym (np. grys).
  3. Typowa studzienka rewizyjna o średnicy takiej aby było możliwe zamontowanie w niej pompy pływakowej do wody.
  4. Typowa, mała przepompownia surowych ścieków.
  5. Zbiornik na wodę.

1. Poziom wód gruntowych jest niski, grunt przepuszczalny (żwir, skały szczelinowe, piasek)

W takich warunkach montujemy oczyszczalnię (1)  pod ziemią. Odprowadzamy od niej oczyszczoną wodę grawitacyjnie do zagłębionej pod ziemią studni chłonnej (2). W celu umożliwienia zbadania jakości oczyszczonych ścieków zostaje zamontowany otwór rewizyjny w pokrywie studni chłonnej.

2. Poziom wód gruntowych jest niski, grunt jest bardzo słabo przepuszczalny (gliny, iły)

W tej sytuacji możemy również zamontować oczyszczalnię (1) pod ziemią, musimy jednak rozsączyć oczyszczoną wodę w przypowierzchniowej warstwie gleby (najbardziej chłonnej), dlatego też za oczyszczalnią montowana jest studzienka z pompą pływakową (3), z której to woda pompowana jest do studni chłonnej która jest umieszczona na powierzchni (2) oraz jest obsypana ziemią (celem uniknięcia przemarzania).

3. Poziom wód gruntowych jest wysoki, ale poniżej 1,0 m p.p.t., grunt jest trudno przepuszczalny(gliny, iły).

Podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu możemy nadal montować oczyszczalnię (1) pod ziemią. Ze względu na unikalny stożkowy kształt nie grozi jej wyparcie z gruntu Istotne jest to, aby poziom wód gruntowych był poniżej rury wlotowej i wylotowej. Musimy zamontować studzienkę z pompą pływakową (3) i studnię chłonną (2) wyniesioną na powierzchnię gruntu.

4. Poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki (powyżej 1,0m p.p.t.)

W takiej sytuacji musimy zamontować przepompownię ścieków surowych (4), z której ścieki przepompowywane będą do oczyszczalni (1) która jest umieszczona ponad poziomem gruntu tak żeby z niej odprowadzić grawitacyjnie ścieki do wyniesionej studni chłonnej (2).

5. Odprowadzenie oczyszczonej wody do odbiornika

Jeżeli istnieje w pobliżu ciek wodny np. staw lub rów melioracyjny czy też rzeka, to po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego (operat, czyli dokumenty które są niezbędne do uzyskania takiego pozwolenia są w cenie oczyszczalni ścieków) można oczyszczoną wodę zamiast rozsączać w obrębie działki, kierować do tego cieku. Pozwala na to wysoki poziom oczyszczania ścieków (ponad 90% redukcji zanieczyszczeń) potwierdzony certyfikatem CE.

6. Wersja ze zbiornikiem na wodę (5) do wykorzystania np. recyrkulacji do WC lub podlewania.

Ten wariant pozwala nam wykorzystać oczyszczoną wodę do podlewania np. ogrodu, recyrkulacji do WC lub zasilania oczka wodnego. Zbiornik może być zamontowany niezależnie od poziomu wód gruntowych. Spełnia on jednocześnie funkcję przepompowni wody jeżeli studnia chłonna musi być położona powyżej zbiornika. Studnia chłonna jest w tym wypadku niezbędna, ponieważ np. w czasie zimy jest zbyt mały pobór wody i zbiornik wówczas uległby przepełnieniu.
Jeśli zbiornik (5) byłby odpowiednio duży (10–20m3) to można w nim również gromadzić wodę opadową z dachów – wymaga to jednak zastosowania większej studni chłonnej potrzebnej na rozsączanie nadmiaru wody.

Close Menu