Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Parametry oczyszczanego ścieku

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 18 listopada 2014 r. Na podstawie art 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

 

Parametry oczyszczonego ścieku w oczyszczalni Feliksnavis

parametry_oczyszcz_m

Close Menu