Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Zasada działania

Działanie oczyszczalni biologicznej opiera się na technologii niskoobciążonego osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego. Jej praca polega na rozkładaniu substancji organicznych, które zawarte są w ściekach, przez osadzone na złożu bakterie tlenowe i inne mikroorganizmy.

budowa_feliksnavis

Pęcherzyki powietrza, wydobywające się z dyfuzora, powodują identyczny przepływ ścieku, znajdującego się w komorze napowietrzania, a także porywanie cząstek stałych z dna zbiornika. Dzięki temu umożliwione jest wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów, które niezbędne są do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych na złożu biologicznym. Z powodu siły grawitacji cząsteczki stałe opadają na dno, skąd strumieniem pęcherzyków powietrza zostają znów poderwane ku górze, itd. Z chwilą napływu nowych nieczystości do komory napowietrzania, ma miejsce przemieszczanie się oczyszczonej masy cieczy w kierunku odpływu. Oczyszczony ściek jest lżejszy, dzięki temu wypchany przez nowe porcje ścieku,  odprowadzany jest w sposób grawitacyjny rurą PCV poza oczyszczalnię w celu rozsączenia poprzez drenaże lub studnię chłonną, zanikową.

zasada_dzialania

Osad czynny, który tworzy się w procesie oczyszczania jest mieszany w sposób ciągły ze świeżymi nieczystościami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Oczyszczaniu ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu, który pozostaje w reaktorze (mineralizacja). Choć dopływ nieczystości w ciągu doby jest nierównomierny, to dzięki opisanej technologii nie wpływa to na pracę oczyszczalni. W środku komory napowietrzania znajduje się rura o średnicy 20 cm, która zawieszona jest w odległości 10 cm od dna zbiornika. Powietrze, które wtłaczane jest przewodem, zostaje uwalniane przy końcu rury przez dyfuzor w kształcie cylindra. Kształt komory napowietrzania, jak również umiejscowienie dyfuzora, zapewnia mieszanie się oczyszczonych nieczystości z powietrzem. Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni dzięki pomocy kompresora, który umieszczony jest bezpośrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej, bądź w pomieszczeniu gospodarczym lub garażu.

Montaż oczyszczalni może wykonać firma, bądź inwestor we własnym zakresie (możliwy jest też odpłatny nadzór naszych pracowników).

Close Menu