Dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków w 2024 roku

W 2024 roku mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli skorzystać z dofinansowania na instalację przydomowych oczyszczalni ścieków. Programy te są zróżnicowane i zależą od lokalizacji.

Kryteria kwalifikacji

Program jest dostępny dla osób planujących montaż biologicznych oczyszczalni ścieków spełniających normę PN-EN 12566, o przepustowości nie większej niż 7,5 m³ na dobę.
Osoby kwalifikujące się do otrzymania dofinansowania mogą być zarówno te, które wymieniają stare szamba, jak i te, które budują nowy dom, pod warunkiem zakończenia prac budowlanych przed końcem roku.
Należy jednak pamiętać, że szczegóły programów dofinansowania, np. wysokość dofinansowania, dokładne kryteria kwalifikacji oraz procedura aplikacyjna, mogą się różnić w zależności od konkretnego programu, regionu lub źródła finansowania.
Informacje wskazują na różnice w maksymalnej wysokości dofinansowania i w procesie aplikacyjnym w różnych gminach i województwach. Z tego powodu zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami konkretnego programu dostępnego w danej lokalizacji.

Wykluczenia z programu dofinansowań

Aplikując o dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków istotne jest uwzględnienie kryteriów, które mogą dyskwalifikować z możliwości skorzystania z wsparcia. Może to być np.:

 • nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni przekraczającej 30% budynku
 • brak statusu właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
 • lokalizacja nieruchomości w obszarze z dostępem do publicznej sieci kanalizacyjnej
 • zakończenie inwestycji po terminie określonym przez program
 • przekroczenie przydzielonych limitów finansowych dla danego gospodarstwa domowego w ramach programów dofinansowań
 • położenie nieruchomości poza obszarem objętym programem dofinansowania
 • nieruchomości używane sezonowo lub rekreacyjnie

Przed aplikacją konieczne jest sprawdzenie regulaminu oraz zasad programu dostępnych u lokalnych dostawców funduszy ochrony środowiska, aby upewnić się co do spełnienia wymogów kwalifikacyjnych.

Zakres dofinansowania

Dofinansowanie może pokryć do 50% kwalifikowalnych kosztów, jednak nie więcej niż 8000 złotych, ale warto pamiętać o tym, że warunki te mogą różnić się w zależności od konkretnej gminy oraz programu dofinansowania.

Koszty kwalifikowane

Kwalifikowalne koszty związane z instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków obejmują:

 • zakup oczyszczalni
 • prace instalacyjne – np. prace ziemne, montaż urządzenia, podłączenia elektryczne i hydrauliczne, prace techniczne związane z uruchomieniem oczyszczalni
 • materiały i kruszywa, czyli niezbędne materiały budowlane – np. rury kanalizacyjne, filtry, beton, żwir, piasek
 • w niektórych przypadkach również inne niezbędne elementy – np. pompy, sterowniki, systemy monitorowania i inne akcesoria związane z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni.

Warto pamiętać, że dokładne wytyczne dotyczące kwalifikowalnych kosztów mogą się różnić w zależności od programu dofinansowania oraz lokalnych przepisów poszczególnych gmin. Dlatego ważne jest zapoznanie się z warunkami danego programu i skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami, aby uzyskać pełną listę kwalifikowalnych kosztów.

Koszty niekwalifikowane

Ważne jest, aby mieć na uwadze, że nie wszystkie koszty związane z instalacją oczyszczalni są kwalifikowalne do dofinansowania.

Kosztami niekwalifikowanymi, które nie podlegają dofinansowaniu są m.in. projekty techniczne, badania gruntu, opłaty skarbowe oraz koszty nadzoru budowlanego.

Przed rozpoczęciem inwestycji warto dokładnie zapoznać się z listą kosztów niekwalifikowanych, aby uniknąć nieprzewidzianych wydatków.

Proces aplikacyjny krok po kroku

Nabór wniosków rozpoczyna się od 2 kwietnia. Warto już teraz przygotować się i zgromadzić niezbędne dokumenty, aby móc jak najszybciej przystąpić do procesu aplikacyjnego.

 1. Rejestracja i pobranie wniosku – zarejestruj się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i pobierz wniosek. Załóż konto na portalu beneficjenta, aby uzyskać dostęp do platformy składania wniosków.
 2. Zrozumienie zasad i wymagań – zanim przystąpisz do wypełniania wniosku zapoznaj się z zasadami i wymaganiami dotyczącymi dofinansowania w Twojej gminie. Sprawdź jakie dokumenty będą potrzebne i jakie są limity dotacji.
 3. Wniosek do gminy – złóż wniosek do gminy o wydanie informacji, że w ciągu najbliższych 5 lat nie planuje budowy kanalizacji w Twojej okolicy.
 4. Projekt techniczny – przygotuj projekt techniczny zawierający plany oczyszczalni, schematy i specyfikacje techniczne.
 5. Wizja lokalna i wycena – umów się na wizję lokalną z firmą instalującą oczyszczalnie, aby sprawdzić czy instalacja będzie odpowiednia dla Twojej nieruchomości oraz uzyskać wycenę prac.
 6. Kosztorys – przygotuj szacunkowy koszt budowy oczyszczalni. Będzie on potrzebny do wniosku o dofinansowanie.
 7. Zgłoszenia i pozwolenia – wykonaj niezbędne zgłoszenia, takie jak zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie budowy, jeśli jest wymagane. Pamiętaj, że proces może trwać około 3 miesiące.
 8. Czekanie na akceptację – po zaakceptowaniu wszystkich zgłoszeń poczekaj na zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 9. Podpisanie umowy – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisz umowę z gminą lub instytucją finansującą, która określi warunki dofinansowania oraz zobowiązania stron.
 10. Realizacja i dokumentacja – po otrzymaniu akceptacji przystąp do realizacji instalacji. Po zakończeniu prac podpisz protokół zdawczo-odbiorczy i oświadczenie o likwidacji szamba. Dołącz fakturę i potwierdzenie jej zapłaty.

Przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego o dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków kluczowe jest dokładne zapoznanie się z procedurami i wymaganiami. Upewnij się, że rozumiesz kroki oraz wykonanie wszystkich niezbędnych zgłoszeń.

Nie zapomnij o konsultacji z lokalnym urzędem, aby upewnić się, że Twoja aplikacja spełnia wszystkie lokalne wymogi i przepisy. Dokładne przygotowanie może znacząco przyspieszyć i ułatwić cały proces.

Warto zwrócić uwagę, że nabór wniosków może być ograniczony czasowo i zależeć od dostępnych środków.

Podsumowanie

Inwestowanie w przydomową oczyszczalnię ścieków to krok ku ekologicznemu stylowi życia. Możliwości dofinansowania takich projektów są różnorodne i mogą zależeć od regionu, dlatego ważne jest, aby aktywnie szukać informacji i korzystać z dostępnych programów wsparcia. Warto pamiętać, że warunki dofinansowania mogą się dynamicznie zmieniać, co wpływa na dostępność wsparcia. Regularne monitorowanie aktualizacji w programach dofinansowań pozwala na utrzymanie aktualności i przydatności informacji, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku finansowania ekologicznych inicjatyw.

Nie wiesz, czy oczyszczalnia to dobry wybór? Być może ten film pomoże Ci w podjęciu decyzji!

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !