Wznowiono nabór na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – nie przegap!

Mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza wznowienie naboru wniosków w ramach Programu „Przydomowa oczyszczalnia” na rok 2024! To wyjątkowa okazja, aby przekształcić chęć w działanie – dzięki programowi „Przydomowa oczyszczalnia” możesz dołączyć do grona świadomych ekologicznie właścicieli domów, którzy decydują się na instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Kluczowe informacje

Wniosek przed instalacją

Złożenie wniosku o dofinansowanie przed przystąpieniem do instalacji jest pierwszym i kluczowym krokiem w procesie. Dzięki temu masz pewność, że Twoje działania są w pełni zgodne z wymogami programu. To ważne, aby zaplanować wszystkie etapy projektu z wyprzedzeniem, co zapewni płynność realizacji i pozwoli uniknąć potencjalnych przeszkód.

Zgłoszenie budowy

Zgłoszenie planowanej budowy oczyszczalni jest możliwe i zalecane do wykonania przed złożeniem wniosku. To działanie nie tylko nie wpłynie negatywnie na Twoją aplikację, ale również pomoże w lepszym zaplanowaniu całego przedsięwzięcia. Dzięki temu, możesz być spokojny o zgodność planowanych działań z lokalnymi przepisami i wymogami programu.

Wypłata środków

Wypłata przyznanych środków dofinansowania następuje po zakończeniu instalacji, na podstawie przedstawionej faktury VAT oraz protokołu instalacji. To oznacza, że finansowe wsparcie, na które możesz liczyć w ramach programu, zostanie przekazane bezpośrednio po potwierdzeniu prawidłowego wykonania inwestycji. Jest to moment, w którym Twoje zaangażowanie i inwestycja zwracają się nie tylko w postaci oszczędności, ale również ekologicznego wkładu w przyszłość.

Dokumentacja fotograficzna

Pamiętaj, aby dokumentować przebieg instalacji na swojej działce – zdjęcia przed, w trakcie i po zakończeniu prac są niezbędne. Taka dokumentacja jest ważnym elementem procesu rozliczeniowego.

Jak otrzymać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni?

Aby podejść do procesu dofinansowania w najbardziej efektywny sposób, warto postępować zgodnie z następującymi krokami:

Zwróć się do gminy

Zwróć się do gminy o wydanie informacji o braku planowanej kanalizacji przez najbliższe 5 lat (załącznik)

Zapisz się do programu

W międzyczasie, należy zarejestrować swój udział w dostępnym programie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonaj wizję lokalną

Przed instalacją oczyszczalni ważne jest, aby przeprowadzić wizję lokalną w celu oceny warunków terenowych, dostępności miejsca na instalację oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na projekt i koszt instalacji.

Otrzymaj ofertę cenową

Na podstawie wizji lokalnej i ustalonych potrzeb, przedstawimy Ci szczegółową ofertę cenową na wykonanie prac.

Poczekaj na zgodę z WFOŚ

Po wcześniejszym złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami, w tym ofertą cenową, należy poczekać na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Fundusz oceni zgodność projektu z kryteriami programu i podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Umów się na instalację

Po otrzymaniu zgody na dofinansowanie możesz umówić się na realizację instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Fakturę i protokół przekaż do WFOŚ

Po zakończeniu instalacji i otrzymaniu faktury oraz protokołu odbioru prac (załącznik), te dokumenty należy przekazać do WFOŚiGW w celu otrzymania zwrotu części poniesionych kosztów. W załączniku do wniosku o zwrot należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające realizację projektu zgodnie z umową dofinansowania.

Korzyści ekologiczne i ekonomiczne

Decydując się na instalację biologicznej oczyszczalni ścieków, przyczyniasz się do obniżenia swoich rocznych wydatków za ścieki nawet o 3500 zł! To inwestycja, która zwraca się nawet po 3 latach, przynosząc Ci korzyści nie tylko finansowe, ale i spokój przed comiesięcznym wywozem szamba.

Nie czekaj – zrób krok ku zrównoważonej przyszłości już dziś. Skorzystaj z unikalnej możliwości, jaką daje Program „Przydomowa oczyszczalnia”, i dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemów Kingspan, EKOBIO, czy BIOSET. Zacznij swoją ekologiczną przygodę już teraz!

Nie wiesz, czy oczyszczalnia to dobry wybór? Być może ten film pomoże Ci w podjęciu decyzji!

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !