Montaż oczyszczalni biologicznej Bioficient ze zbiornikiem

W tym artykule przedstawimy jak zamontować przydomową oczyszczalnię ze zbiornikiem na ścieki oczyszczone wpiętą do wcześniej działającej oczyszczalni ekologicznej z drenażem.

Opis pracy

Będziemy montować oczyszczalnię BIOFICIENT model 4 w starym zbiorniku, który ma pojemność około 2-3 metrów sześciennych. Jest to zbiornik oczyszczalni ekologicznej, z której ścieki odchodzą dwoma lub trzema drenażami w stronę trawy.

Przed rozpoczęciem pracy musimy wykopać dołek, żeby sprawdzić w jakim stanie jest końcowy drenaż.

Plan pracy polega na tym, że zamontujemy oczyszczalnie w tym samym miejscu.

Rurę wylotową wyłapiemy i zainstalujemy równolegle oczyszczalnie do zbiorniczka wykorzystując istniejący drenaż.

Drenaż oczyszczalni ścieków po 10 latach

Stary drenaż nie działa już poprawnie. Obecnie instalujemy oczyszczalnię wpiętą do istniejącego zbiornika, dlatego naprawimy obecny drenaż.

Zgłoszenie oczyszczalni – dokumentacja potrzebna do budowy oczyszczalni

W przypadku tej inwestycji mamy zamieszkały dom wyposażonym w działający system rozsączania ścieków – oczyszczalnię ekologiczną z drenażem. W obecnej sytuacji podjęliśmy decyzję o jej modernizacji. Proces zgłoszenia takiej modernizacji do odpowiednich organów był prosty. Projekt zakładał wymianę systemu oczyszczania poprzez wstawienie nowej oczyszczalni ścieków przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącego drenażu rozsączającego.

Przed podjęciem tych działań wszystkie kwestie omówiliśmy dokładnie z inwestorem, zwracając uwagę na potencjalne zalety i wady tego rozwiązania. Trzeba pamiętać, że oczyszczalnia może pracować przez 2-3 lata albo wymagać wymiany. Mimo tego ryzyka inwestor zdecydował się skorzystać z modernizacji oczyszczalni dopóki działa.

Na początku procesu zgłoszenia modernizacji starostwo wyraziło pewne zastrzeżenia, ale po przeprowadzeniu serii rozmów i uzupełnieniu dokumentacji udało nam się uzyskać wymagane pozwolenie. Chociaż wymagane było przeprowadzenie nowego badania gruntu, mające na celu ocenę aktualnego stanu wód gruntowych. Postanowienie zostało uzupełnione o dokładny opis oczyszczalni, włącznie z potwierdzeniem jej wcześniejszej instalacji i legalnego zgłoszenia. Dzięki tym działaniom, po 21 dniach otrzymaliśmy oficjalne zatwierdzenie modernizacji.

Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, czyli ogłoszenie eksploatacji, inwestor musi zgłosić nową eksploatację oczyszczalni ścieków, ponieważ oczyszczalnia drenażowa ma inne parametry oraz inne dokumenty potwierdzające redukcje niż oczyszczalnia Bioficient. Cały proces jest zgodny z przepisami i został szczegółowo omówiony z inwestorem.

Podczas realizacji takiego projektu kluczowa jest współpraca z ludźmi, którzy mają świadomość potencjalnych wyzwań, jakie można napotkać, oraz znają wady i zalety rozwiązań. Takie podejście minimalizuje ryzyko niejasności, niedomówień oraz niepotrzebnego wydawania pieniędzy.

Opis oczyszczalni BIOFICIENT model 4

Oczyszczalnia BIOFICIENT model 4 przeznaczona jest dla 4 osób i składa się z kilku komór, które zapewniają skuteczne oczyszczanie ścieków. Proces oczyszczania odbywa się w czterech etapach:

 1. osadnik wstępny – oddzielenie frakcji stałych, zatrzymanie tłuszczy i opadanie cząsteczek tworzących osad
 2. bioreaktory tlenowe – oczyszczanie substancji organicznych i chemicznych przez mikroorganizmy tlenowe
 3. osadnik wtórny – oddzielenie nadmiernej biomasy od oczyszczonej cieczy.
 4. dodatkowa komora z pompą – wypompowanie oczyszczonej cieczy

Oczyszczalnia wykorzystuje technologię biologiczną, minimalizując negatywny wpływ na środowisko i obniżając koszty eksploatacji.

Dostępne są też nadstawki umożliwiające montaż na większej głębokości, co zwiększa elastyczność instalacji.

Zapchana rura kanalizacyjna – jak zadbać o jej czystość?

Zadbanie o czystość oczyszczalni ścieków oraz uniknięcie zapchanej rury kanalizacyjnej to kluczowe zadania, które zapewnią sprawną funkcję systemu odprowadzania ścieków.

W zachowaniu czystości rury mogą pomóc:

 • regularne przeglądy i konserwacja – wykonywanie regularnych przeglądów oczyszczalni ścieków pozwoli na wczesne wykrycie problemów i zapobiegnięcie ich nasileniu. Planowanie okresowych przeglądów technicznych przez specjalistów jest kluczowe

 • unikaj zanieczyszczeń – ogranicz wprowadzanie do kanalizacji substancji, które mogą zatkać rury, np. tłuszcze lub nieodpowiednie materiały

 • odpowiednia eksploatacja – przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących eksploatacji i konserwacji oczyszczalni. Regularnie czyść i konserwuj urządzenia oraz usuwaj osady z komór

 • wykorzystaj sita i kratki – montuj sita i kratki w odpływach, aby zatrzymać większe cząstki i zanieczyszczenia przed dostaniem się do rur kanalizacyjnych

 • unikaj nadmiernego zużycia papieru toaletowego – staraj się używać umiarkowanej ilości papieru toaletowego i unikaj wrzucania innych przedmiotów do toalety

 • oczyszczanie rur – w razie potrzeby skorzystaj z metod mechanicznego oczyszczania rur, aby usunąć zalegające osady

 • rozważ stosowanie biologicznych preparatów – w niektórych przypadkach można używać biologicznych preparatów do rozkładania osadów i zanieczyszczeń, ale zawsze działaj zgodnie z zaleceniami producenta

 • utrzymuj właściwą segregację śmieci – dbanie o poprawną segregację śmieci pomoże uniknąć wprowadzenia do kanalizacji substancji, które mogą ją zablokować

 • informuj mieszkańców i pracowników – zapewnij wytyczne dotyczące użytkowania oczyszczalni ścieków i edukuj na temat odpowiedniego postępowania z kanalizacją.

Dbanie o czystość oczyszczalni ścieków oraz regularna konserwacja rur kanalizacyjnych to klucz do efektywnego i bezproblemowego działania systemu odprowadzania ścieków.

Zabezpieczenie oczyszczalni

Ze względu na wody gruntowe oczyszczalnię zabezpieczamy półsuchym betonem. Dzięki temu unikniemy wypchnięcia jej z ziemi oraz zgniecenia pod wpływem ciśnienia wody gruntowej.

Zabezpieczenie oczyszczalni w ten sposób wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości około 1200 złotych, ale pozwala na wykonanie instalacji raz i solidnie.

Podłączenie elektryki

Połączenia elektryczne w oczyszczalni Bioficient wykonywane są za pomocą Wago. Połączenia Wago są bezpieczne i łatwe w użyciu.

Aby wykonać połączenie Wago należy wybrać odpowiednią złączkę dla rodzaju przewodów, które chcesz połączyć, usunąć izolację z końców przewodów na długość około 12 mm i wcisnąć przewody do złączki do momentu, gdy zatrzasną się.

Podczas podłączania elektryki upewnij się, że przewody są w dobrym stanie i zostały szczelnie połączone.

Podsumowanie

Oczyszczalnia została podłączona. Oczyszczone ścieki są wpięte do zbiornika i przepływają w kierunku drenażu przez system przelewu.

Rurka wysysająca wodę od dołu przemieszcza wodę w odpowiednie miejsce. W oczyszczalni biologicznej rurka ta odpowiada za odprowadzanie cieczy z oczyszczalni, przenoszenie jej do odpowiednich zbiorników lub przeprowadzanie procesów oczyszczania.

Szczegółowy film

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !