Masz wątpliwości lub pytanie? Skontaktuj się z nami już teraz!

Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Procedura zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę

Budowa oczyszczalni przydomowej o dobowej przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak należy co najmniej na 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) właściwego dla danej działki.

Firma BIOWER zajmuje się zgłoszeniem robót budowanych przez nas oczyszczalni ścieków. Mimo to poniższa instrukcja powstała dla osób, które chcą na własną rękę przebrnąć przez tę procedurę. Trzymamy kciuki, a w razie wątpliwości służymy pomocą!

Krok I

Przed rozpoczęciem procedury zgłoszenia robót należy wysłać najpierw wniosek do Urzędu Gminy danej miejscowości oraz do Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W obu przypadkach należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające brak możliwości podpięcia do kanalizacji oraz potwierdzenie, czy działka leży na terenie aglomeracji (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., Dz. U. 2014 poz 1800, załącznik nr. 3)

Ponadto z wydziału geodezji i kartografii należy wykupić mapę zasadniczą w skali 1:500, w formacie A4, kolorową. Jej koszt to około 17 zł - zazwyczaj dostaniemy je od ręki.

Krok II

Posiadając poprzednie dokumenty możemy przejść do prawidłowego zgłoszenia robót związanych z montażem przydomowej oczyszczalni minimum 21 dni przed przystąpieniem do prac.

W tym celu należy dołączyć:

 • wniosek zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją oczyszczalni oraz jej elementów. Nalezy pamiętać o naniesieniu odległości od najbliższych granic działki;
 • dokumentację techniczną wybranej oczyszczalni
 • certyfikat potwierdzający spełnienie normy PN-EN:12566-3+A2:2013 lub nowszą
 • ewentualne badanie przepuszczalności gruntu

Uzyskanie zaświadczenia z gminy i wodociagów

Zgłoszenie robót minimum 21 dni przed rozpoczęciem

O czym powinniśmy pamiętać przed przystąpień do zgłoszenia robót?

Odległość przydomowej oczyszczalni ścieków od:

 • granicy działki sąsiedniej - 2 metry
 • drogi - 2 metry
 • ściany z oknem - 5 metrów
 • ściany z oknem, pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia kanalizacji ponad 0,6m ponad kalenicę - brak wytycznych
 • drzew, lub krzewów - 3 metry
 • przyłącza wody- 1,5 metra
 • przyłącza gazu - 1,5 metra
 • przyłącza kabla energetycznego - 0,8 metra
 • studni wody do celów spożywczych - 15 metrów
 • studni wody nie wykorzystywanej do celów spożywczych - brak wytycznych

Odległość studni chłonnej, poletka rozsączającego, drenażu od:

 • granicy działki sąsiedniej - 2 metry
 • drogi - 2 metry
 • ściany z oknem - odsuńmy się od budynku dla własnego bezpieczeństwa 🙂
 • drzew, lub krzewów - 3 metry
 • przyłącza wody- 1,5 metra
 • przyłącza gazu - 1,5 metra
 • przyłącza kabla energetycznego - 0,8 metra
 • studni wody do celów spożywczych - 30 metrów
 • studni wody nie wykorzystywanej do celów spożywczych - brak wytycznych
 • wód gruntowych - minimum 1,5 metra

Close Menu