UMIEJSCOWIENIE SZAMBA I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przepisy prawne - kilka ciekawostek niezbędnych przy projektowaniu szamba oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przystępując do projektu budowy należy podjąć decyzję dotyczącą wyboru szamba, bądź przydomowej oczyszczalni biologicznej. Biorąc pod uwagę przede wszystkim aspekty prawne są Państwo zmuszeni do trzymania się pewnych odległości. Przepisy dotyczą odległości między innymi od okien, działki sąsiedniej, drogi, a także studni wody pitnej.

Poniżej przedstawiam najistotniejsze punkty, tak by mieli Państwo łatwiej zrozumieć czego powinniśmy się pilnować.

Dz.U. 2015 poz. 1422

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !