Prawo

Zgłoszenie robót budowlanych

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH Procedura zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę Budowa oczyszczalni przydomowej o dobowej przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak należy

Przeczytaj szczegóły