ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Procedura zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę

Budowa oczyszczalni przydomowej o dobowej przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak należy co najmniej na 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) właściwego dla danej działki.

Krok I

Krok II

Odległość przydomowej oczyszczalni ścieków od:Odległość studni chłonnej, poletka rozsączającego, drenażu od:
granicy działki sąsiedniej - 2 metrygranicy działki sąsiedniej - 2 metry
drogi - 2 metrydrogi - 2 metry
ściany z oknem - 5 metrówściany z oknem - odsuńmy się od budynku dla własnego bezpieczeństwa 🙂
ściany z oknem, pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia kanalizacji ponad 0,6m ponad kalenicę - brak wytycznychdrzew, lub krzewów - 3 metry
drzew, lub krzewów - 3 metryprzyłącza wody- 1,5 metra
przyłącza wody- 1,5 metraprzyłącza gazu - 1,5 metra
przyłącza gazu - 1,5 metraprzyłącza kabla energetycznego - 0,8 metra
przyłącza kabla energetycznego - 0,8 metrastudni wody do celów spożywczych - 30 metrów
studni wody do celów spożywczych - 15 metrówstudni wody nie wykorzystywanej do celów spożywczych - brak wytycznych
studni wody nie wykorzystywanej do celów spożywczych - brak wytycznychwód gruntowych - minimum 1,5 metra

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !