BIO-TRAKT

Bio-Trakt® - środek do szamb, oczyszczalni ekologicznych i oczyszczalni biologicznych.

Zastosowanie preparatu Bio-Trakt® jest bardzo szerokie. Używany jest do udrażniania trakcji ściekowych, jak również wspomagania procesów fermentacyjnych jakie zachodzą w szambach, a także przydomowych i komunalnych oczyszczalniach. Można go stosować w miejscach występowania problemów z utylizacją, jak również rozkładem tłuszczowo – białkowych osadów.

Do efektów preparatu Bio-Trakt® można zaliczyć fermentację osadów i ścieków, udrażnianie rur kanalizacyjnych i przesyłowych trakcji ściekowych, likwidację odorów oraz redukcję i higienizację osadów pościekowych, itp. Osady pościekowe, które zostają przetworzone, nadają się do rolniczego wykorzystania w bardzo szerokim zakresie .

W jego skład wchodzą: promieniowce, bakterie kwasu mlekowego, bakterie fototropowe, a także drożdże rozkładające ścieki ropopochodne i tłuszcze, oleje oraz inne spożywcze odpady, jakie powodują blokowanie przewodów kanalizacyjnych. Szczepy zostały starannie dobrane tak, aby każdy element spełniał ściśle określoną funkcję, uzupełniając się i wzbogacając wzajemnie w działaniu.

Preparat Bio-trakt® służy w szczególności do:

 • Rozkładania tłuszczów, a także innych osadów w trakcjach ściekowych i kanalizacyjnych oraz osadnikach,
 • Redukowania odorów, które wydobywają się podczas procesu zagniwania resztek organicznych (w tym białek),
 • Rewitalizacji wody odpływającej z oczyszczalni ścieków (nawet do 2 klasy czystości),
 • Efektywnego zlikwidowania chorobotwórczych bakterii, jak również patogenów oraz pasożytów z osadów pościekowych, kurzyńca i obornika,
 • Dejonizowania metali ciężkich przez ich chelatację,
 • Rozkładu ropopochodnych substancji w skażonej wodzie, glebie, osadnikach i odstojnikach,
 • Wzmacniania procesów metanogenezy, czego skutkiem jest skrócenie czasu fermentacji metanowej, a także zwiększenie ilości pozyskiwanego biogazu.

Wskutek tego następuje:

 • Znacząca minimalizacja kosztów działania oczyszczalni ścieków,
 • Obniżenie wydatków na utrzymanie, jak również serwisu trakcji ściekowych.

Dawkowanie preparatu Bio-Trakt® dla oczyszczalni Feliksnavis , Bioficient / Biopura , EKOBIO:

Prezentowany poniżej schemat można stosować przez pierwszy miesiąc uruchomienia oczyszczalni, w celu przyspieszenia tworzenia się osadu czynnego, a także w sytuacjach, kiedy z oczyszczalni dochodzi do emitowania przykrych zapachów. W trakcie zwykłej eksploatacji nie trzeba stosować przeparatu Bio-Trakt®. Dom jednorodzinny standard (4 os.)

 • pierwszy tydzień: do wszelkich oczek sanitarnych, zlewów, a także kratek ściekowych, itp. wlać po 50 ml biopreparatu raz na dwa dni
 • drugi i trzeci tydzień: powtarzać zabieg co 4 dni
 • czwarty tydzień: zaaplikować 1 raz.

Zalecane przez producenta dawkowanie preparatu Bio-Trakt® (dla szamba bądź oczyszczalni drenażowej) Dom jednorodzinny standard (4 os.)

 • pierwszy tydzień: do wszelkich oczek sanitarnych, zlewów, a także kratek ściekowych, itp. wlać po 50 ml biopreparatu raz na dwa dni
 • drugi i trzeci tydzień: powtarzać zabieg co 4 dni
 • czwarty tydzień: zaaplikować 1 raz
 • w następnej kolejności, w celu podtrzymania życia w trakcjach odpływowych: 1 – 2 razy w miesiącu.

Rezultat:

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami !