Przygotujemy projekt niezbędny do zgłoszenia budowy!

Oczyszczalnia na zgłoszenie, czy pozwolenie na budowę?

Budowa oczyszczalni o przepustowości dobowej do 7,5m3 nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia do Starostwa.

  • mapa zasadnicza – Jednym z niezbędnych załączników jest mapa z rysunkiem oczyszczalni. Dokument ten powinien zawierać informacje o lokalizacji planowanej oczyszczalni, względem budynków, granic działek i mediów.
  • dokumentacja techniczna – Kolejnym niezbędnym załącznikiem jest specyfikacja oczyszczalni. Dokument ten powinien zawierać informacje o technologii oczyszczania ścieków, a także o parametrach technicznych, takich jak pojemność, moc i certyfikat.
  • badanie gruntu – jest kolejnym ważnym załącznikiem, który pozwoli na określenie, czy teren jest odpowiedni do budowy oczyszczalni wraz z systemem rozsączania ścieków oczyszczonych do gruntu
  • informacja o braku dostępu do kanalizacji – informacja ta potwierdza, że na czas budowy w okolicach działki nie znajduje się kanalizacja sanitarna

Sporo tych dokumentów? Pozwól, że Cię pokierujemy!

Zgłoszenie wodnoprawne

Następnym krokiem będzie zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie rozsączania (urządzenie wodne). W tym celu wykorzystasz powyższe dokumenty. Dodatkowo potrzebujesz:

  • wypis i wyrys z MPZP, lub zamiennie Warunki Zabudowy (WZ)
  • opłata skarbowa w kwocie ok. 100 zł na konto RZGW
  • druk zgłoszenia wodnoprawnego

Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę

Wspólnie dotarliśmy do ostatniego kroku przed budową, czyli cicha zgoda z wydziału Architektury i Budownictwa. Do zgłoszenie wykorzystasz wszystkie poprzednie dokumenty, więc będzie o wiele łatwiej!

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy, bądź Urzędzie Miasta

Zgłoszenie to jest ostatnim krokiem, które pozwoli Ci legalnie używać swoją oczyszczalnię ścieków, wykonujesz je po zakończeniu budowy.

W przypadku kontroli Straży Miejskiej, bądź innego organu będziesz pominięty, ponieważ w rejestrze Gminy Twoja działka będzie miała oficjalnie oczyszczalnię ścieków!

Potrzebujesz projektu zgłoszenia wodnoprawnego, lub zgłoszenia budowy? Napisz do nas lub zadzwoń, a przygotujemy Ci projekt!