Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zajmujemy się sprzedażą, montażem oraz projektowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków.

Jesteśmy w stanie zająć się wszelkimi formalnościami potrzebnymi do zamontowania zarówno przydomowej jak i przemysłowej oczyszczalni ścieków!

Naszą specjalnością są  biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Oferujemy również oczyszczalnie o większej wydajności (Więcej informacji) i oferta ta skierowana jest dla: 

 • zespołów mieszkalnych,
 • osiedli
 • przedsiębiorstw
 • pensjonatów
 • hoteli
 • ośrodków rekreacyjnych
 • szkół
 • restauracji
 • zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
 • schronisk górskich
 • ośrodków narciarskich
 • stacji paliw
 • domów pomocy społecznej

Oferujemy rozwiązania kompleksowe, optymalnie dostosowane do warunków terenowych, technicznych i technologicznych. Ze względu na bardzo szeroką ofertę wyposażenia dostarczone rozwiązania odpowiadają potrzebom i wymaganiom każdego Inwestora!

Ofertę kierujemy nie tylko do inwestorów, którzy budują nowy dom i nie planują podłączenia go do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, ale także do właścicieli gospodarstw domowych korzystających z istniejących już zbiorników zamkniętych, tzw. szamb. Proponujemy niewielkich wymiarów przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykorzystujące nowoczesne materiały i technologie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala znacząco obniżyć koszty pozbywania się ścieków oraz eliminuje częste i uciążliwe ich wywożenie. Nasze oczyszczalnie biologiczne są nie tylko ekologiczne, ale także praktyczne i ekonomiczne. Istotnie też wpływają na ochronę środowiska oraz na komfort bytowania.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to przede wszystkim gwarancja:

 • zmniejszenia kosztów pozbywania się ścieków,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są coraz chętniej wykorzystywane jako alternatywa dla bezodpływowych osadników gnilnych (szamb). Proponowane przez nas rozwiązania są łatwe w montażu i proste w obsłudze. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to także wielokrotnie mniejsze koszty użytkowania i mniej uciążliwa eksploatacja. Więcej informacji

Ekologiczna oczyszczalnia

Prezentowane przez nas ekologiczne oczyszczalnie ścieków bazują na tradycyjnych sposobach oczyszczania: beztlenowego, gdzie oddzielany jest osad oraz tłuszcze, oraz tlenowego, zachodzącego w drenażu rozsączającym. Oferujemy niezawodne oczyszczalnie ekologiczne. Więcej informacji

Biologiczna oczyszczalnia

Oczyszczalnie biologiczne są wykorzystywane do oczyszczenia ścieków z biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń. W tym celu biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują populacje mikroorganizmów (zawieszone w toni ścieków - osad czynny; tworzące biomasę - złoża biologiczne). Więcej informacji

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z budową i zasadami funkcjonowania oferowanych przez nas przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ulotka informacyjna

Masz wątpliwości lub pytanie?
Skontaktuj się z nami już teraz!Biower
Grota-Roweckiego 25,
43-100 Tychy

Telefon: 534 832 531
e-mail : biuro@biower.pl